دانشگاه صنعتی اراک - Arak University of Technology - حوزه آموزش
پرینت

حوزه آموزش

 

وضعیت دانشجویان در حال تحصیل-سال تحصیلی1-94-93

 

تعداد کل دانشجویان

نوبت

جمع کل

روزانه

شبانه

849

228

1077

 

رديف

نام رشته تحصيلي

تعداد دانشجو

مقاطع تحصيلي و تعداد دانشجو در هر مقطع

کارداني (نفر)

کارشناسي

 (نفر)

کارشناسي ارشد (نفر)

دکترا

 (نفر)

جنسيت

محل سکونت

 

دختر

پسر

جمع

بومي

جمع

 

1

عمران

55

102

67

90

157

0

157

0

0

0

2

برق

54

224

129

149

278

0

255

23

0

0

3

معدن

50

87

67

70

137

0

121

16

0

0

4

مکانيک

84

404

238

249

487

0

442

45

0

0

5

رياضي

4

0

2

2

4

0

0

4

0

0

6

فيزيک

11

3

6

8

14

0

0

14

0

0

جمع کل رشته ها

257

820

1077

568

1077

0

975

102

0

0
 
 

الف- حوزه آموزشی-سال تحصیلی 93-92
1-تعداد کل دانشجویان (روزانه)

 

گروه / مقطع

کاردانی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری تخصصی

جمع کل

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

علوم انسانی

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

علوم پایه

0

0

0

0

4

3

0

0

4

3

فنی و مهندسی

0

0

140

466

10

29

0

0

150

495

کشاورزی و دامپزشکی

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

هنر

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

جمع کل

0

0

140

466

14

32

0

0

154

498

 
2-تعداد کل دانشجویان (نوبت دوم)
 

گروه / مقطع

کاردانی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری تخصصی

جمع کل

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

علوم انسانی

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

علوم پایه

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

فنی و مهندسی

0

0

56

169

1

6

0

0

57

175

کشاورزی و دامپزشکی

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

هنر

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

جمع کل

0

0

56

169

1

6

0

0

57

175

 
3-تعداد کل دانشجویان (مجازی)
 

گروه /مقطع

کاردانی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری تخصصی

جمع کل

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

علوم انسانی

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

علوم پایه

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

فنی و مهندسی

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

کشاورزی و دامپزشکی

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

هنر

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

جمع کل

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

4-تعداد کل دانشجویان (پردیس های دانشگاهی)                     
 

گروه /مقطع کارشناسی ارشد دکتری تخصصی جمع کل
زن مرد زن مرد زن مرد
علوم انسانی 0 0 0 0 0 0
علوم پایه 0 0 0 0 0 0
فنی و مهندسی 0 0 0 0 0 0
کشاورزی و دامپزشکی 0 0 0 0 0 0
هنر 0 0 0 0 0 0
جمع کل 0 0 0 0 0 05- تعداد دانشجویان استعدادهای درخشان                            
 

گروه /مقطع کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری تخصصی جمع کل
زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد
علوم انسانی 0 0 0 0 0 0 0 0
علوم پایه 0 0 0 0 0 0 0 0
فنی و مهندسی 0 0 2 2 0 0 2 2
کشاورزی و دامپزشکی 0 0 0 0 0 0 0 0
هنر 0 0 0 0 0 0 0 0
جمع کل 0 0 2 2 0 0 2 26-تعداد رشته محل­های دایر دانشگاه 

 

گروه           کاردانی کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری تخصصی جمع کل
زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد
علوم پایه 0 0 0 0 3 4 0 0 3 4
فنی و مهندسی 0 0 196 635 11 35     207 670
کشاورزی و دامپزشکی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
هنر 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
جمع کل 0 0 196 635 14 39 0 0 210 674

                  

نوشته شده توسط مهندس دولت آبادیارسال شده در: شاخص های ارزیابی عملکرد از دیدگاه وزارت علوم

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صنعتی اراک است.
اراک ، خیابان دانشگاه ، دانشگاه صنعتی اراک / کدپستی : 38181-41167 / صندوق پستی : 38135-1177