دانشگاه صنعتی اراک - Arak University of Technology - حوزه دانشجویی
پرینت

حوزه دانشجویی

ب – حوزه دانشجویی-سال تحصیلی 93-92                                        
1- تعداد دانشجویان غیر ایرانی بورسیه شاغل به تحصیل در دانشگاه                                      

گروه /مقطع کاردانی کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری تخصصی جمع کل
زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد
علوم انسانی                    
علوم پایه                    
فنی و مهندسی                    
کشاورزی و دامپزشکی                    
هنر                    
جمع کل                    


    
2- تعداد دانشجویان غیر ایرانی غیر بورسیه شاغل به تحصیل در دانشگاه                                         

 

گروه /مقطع کاردانی کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری تخصصی جمع کل
زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد
علوم انسانی                    
علوم پایه                    
فنی و مهندسی     4 1         4 1
کشاورزی و دامپزشکی                    
هنر                    
جمع کل     4 1         4 1


3-تعداد دانش آموختگان دانشگاه    
 

گروه / مقطع کاردانی کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری تخصصی جمع کل
زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد زن مرد
علوم انسانی                    
علوم پایه                    
فنی و مهندسی     360 1100 1 4     361 1104
کشاورزی و دامپزشکی                    
هنر                    
جمع کل     360 1100 1 4     361 1104


    
4-فعالیت­های ورزش درون دانشگاهی

 

شاخص زن مرد
تعداد دانشجویان تحت پوشش برنامه ها و فعالیتهای ورزش درون دانشگاهی 100 200
تعداد دانشجویان تحت پوشش ورزش های قهرمانی 30 50
تعداد انجمن های ورزش دانشجویی 2 4
جمع 132 254

 

نوشته شده توسط مهندس دولت آبادیارسال شده در: شاخص های ارزیابی عملکرد از دیدگاه وزارت علوم

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صنعتی اراک است.
اراک ، خیابان دانشگاه ، دانشگاه صنعتی اراک / کدپستی : 38181-41167 / صندوق پستی : 38135-1177