دانشگاه صنعتی اراک - Arak University of Technology - حوزه پژوهشي
پرینت

حوزه پژوهشي

ج- حوزه پژوهشي -سال تحصیلی 93-92  

                            
1-   مقاله هاي نمايه شده در مجلات  scopus   ISI ، ISC ، علمي - پژوهشي ، علمي - ترويجي ، کنفرانس هاي داخلي و بين المللي                      

گروه/نام مجله ISI Scopus ISC علمي-پژوهشي علمي-ترويجي مقالات ارائه شده در کنفرانسها جمع کل
داخلي بين المللي
علوم انساني   0 0 0 0 0 0 0
علوم پايه 2 1 0 2 0 2 1 8
فني و مهندسي 16 0 12 9 2 16 11 66
کشاورزي و دامپزشکي   0 0 0 0 0 0 0
هنر   0 0 0 0 0 0 0
جمع کل 18 1 12 11 2 18 12 74


           
2-   تعداد نشريات

 

گروه علمي – پژوهشي علمي- ترويجي جمع کل
علوم انساني 0 0 0
علوم پايه 0 0 0
فني و مهندسي 0 0 0
کشاورزي و دامپزشکي 0 0 0
هنر 0 0 0
جمع کل 0 0 03-   تعداد قطب هاي علمي
 

گروه جمع کل
علوم انساني 0
علوم پايه 0
فني و مهندسي 0
کشاورزي و دامپزشکي 0
هنر 0
جمع کل 0


    
4-   تعداد واحدهاي پژوهشي درون دانشگاهي

 

گروه گروه پژوهشي مرکز موسسه پژوهشکده
علوم انساني 0 0 0 0
علوم پايه 0 0 0 0
فني و مهندسي 2 0 0 0
کشاورزي و دامپزشکي 0 0 0 0
هنر 0 0 0 0
جمع کل 2 0 0 0


           
5-   استادان و دانشجويان استفاده کننده از فرصت هاي تحقيقاتي کوتاه مدت خارج ازکشور و اعطاي تسهيلات جهت شرکت در کنفرانس­هاي علمي    

 

    سال موضوع 
دانشجويان استفاده کننده از فرصت هاي تحقيقاتي کوتاه مدت 0
اعطاي تسهيلات جهت شرکت در کنفرانس­هاي علمي 1
تعداد سفرهاي اعضاي هيات علمي : فرصت مطالعاتي 0

 

نوشته شده توسط مهندس دولت آبادیارسال شده در: شاخص های ارزیابی عملکرد از دیدگاه وزارت علوم

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صنعتی اراک است.
اراک ، خیابان دانشگاه ، دانشگاه صنعتی اراک / کدپستی : 38181-41167 / صندوق پستی : 38135-1177