دانشگاه صنعتی اراک - Arak University of Technology - همکاری­های علمی بین المللی
پرینت

همکاری­های علمی بین المللی

هـ - همکاری­های علمی بین المللی-سال تحصیلی 93-92

 

تفاهم های آموزشی، پژوهشی و فناوری منعقده دانشگاه با همتایان خارجی 0
عضویت دانشگاهها و مراکز پژوهشی در سازمان های تخصصی بین المللی 0
تعداد سمینارهای علمی داخلی و بین المللی برگزار شده در دانشگاهها 2
تعداد پروژه های مشترک با دیگر کشورها 0
تعداد مقالات مشترک با محققان دیگر کشورها  0
تعداد استادان اعزامی زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی به تدریس در دانشگاههای خارج از کشور 0
تعداد سفرهای اعضای هیات علمی به سمینارها و کنفرانس های بین المللی (داخلی-خارجی) 10

 

نوشته شده توسط مهندس دولت آبادیارسال شده در: شاخص های ارزیابی عملکرد از دیدگاه وزارت علوم

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صنعتی اراک است.
اراک ، خیابان دانشگاه ، دانشگاه صنعتی اراک / کدپستی : 38181-41167 / صندوق پستی : 38135-1177