دانشگاه صنعتی اراک - Arak University of Technology - ارتباط با صنعت، توسعه و فناوری
پرینت

ارتباط با صنعت، توسعه و فناوری

 و-  ارتباط با صنعت، توسعه و فناوری-سال تحصیلی 93-92

 

تعداد قراردادهای پژوهشی منعقد شده دانشگاه با صنعت 3
ارزش قراردادهای پژوهشی منعقد شده دانشگاه با صنعت 695 میلیون ریال
تعداد شرکتهای دانش بنیان ایجاد شده توسط استادان و دانشجویان دانشگاه  0
ثبت اختراعات 1
تجاری سازی نتایج تحقیقات و پژوهش های دانشگاه 0
تعداد پایان نامه های مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری که منتهی به طرح شده باشند 0

 

نوشته شده توسط مهندس دولت آبادیارسال شده در: شاخص های ارزیابی عملکرد از دیدگاه وزارت علوم

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صنعتی اراک است.
اراک ، خیابان دانشگاه ، دانشگاه صنعتی اراک / کدپستی : 38181-41167 / صندوق پستی : 38135-1177