دانشگاه صنعتی اراک - Arak University of Technology - m.ebrahim
پرینت

m.ebrahim

دکتر ابوالفضل محمدابراهيم

مرتبه علمی : استاديار

گرایش : تبديل انرژي

پست الکترونیکی : m.ebrahim [at] arakut.ac.ir

شماره تلفن: 33400664-086

  • دكتري مهندسي مكانيك/تبديل انرژي، دانشگاه صنعتي شريف, (1392-1387)
  • عنوان رساله: بررسي تجربي و عددي  تأثیر هندسه راهگاه ورودي بر جریان های گردبادی
  • ارشد مهندسي خودرو/سيستم محرکه، دانشگاه علم و صنعت, (1386-1384)
  • عنوان پایان نامه: بهينه سازي منيفولد هواي موتورXU7  با هدف افزايش راندمان تنفسی
  • كارشناسي مهندسي مکانيک/ طراحي جامدات  دانشگاه علم و صنعت، (1384-1380)
  • عنوان پایان نامه: تعيين ناهمراستايي در ماشين آلات دوار به کمک آزمايش هاي ارتعاشي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوشته شده توسط دکتر ابوالفضل محمدابراهيمارسال شده در: مهندسی مکانیک

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صنعتی اراک است.
اراک ، خیابان دانشگاه ، دانشگاه صنعتی اراک / کدپستی : 38181-41167 / صندوق پستی : 38135-1177