دانشگاه صنعتی اراک - Arak University of Technology - دکتر حسین شاطری
پرینت

دکتر حسین شاطری

دکتر حسین شاطری

مرتبه علمی : استاديار

گرایش : قدرت

پست الکترونیکی:h.shateri [at] arakut.ac.ir

شماره تلفن: 33670021-086

  •  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوشته شده توسط دکتر حسین شاطریارسال شده در: مهندسی برق و کامپیوتر

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صنعتی اراک است.
اراک ، خیابان دانشگاه ، دانشگاه صنعتی اراک / کدپستی : 38181-41167 / صندوق پستی : 38135-1177