دانشگاه صنعتی اراک - Arak University of Technology - کارگاه ها و آزمایشگاه مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
پرینت

کارگاه ها و آزمایشگاه مهندسی مکانیک - ساخت و تولید

کارگاه ها و آزمايشگاه های گروه مهندسی مکانيک

(ساخت و توليد)

 معرفی کارشناس و کارکنان کارگاهها و آزمايشگاههای گروه مکانيک

کارگاه ها و آزمایشگاه های رشته مکانیک دانشگاه صنعتی اراک

کارگاه ها و آزمایشگاه های رشته مکانیک دانشگاه صنعتی اراک

کارگاه ها و آزمایشگاه های رشته مکانیک دانشگاه صنعتی اراک

کارگاه ها و آزمایشگاه های رشته مکانیک دانشگاه صنعتی اراک

کارگاه ها:

آزمایشگاه ها:

  • آزمايشگاه سيستمهای اندازه گيری دقيق
  • آزمايشگاه هيدروليک وپنوماتيک
  • آزمايشگاه اصول عمليات حرارتی
  • آزمايشگاه تست های غيرمخرب

 

نوشته شده توسط مهندس رضا مقدسیارسال شده در: مکانیک

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صنعتی اراک است.
اراک ، خیابان دانشگاه ، دانشگاه صنعتی اراک / کدپستی : 38181-41167 / صندوق پستی : 38135-1177