دانشگاه صنعتی اراک - Arak University of Technology - راهنمای تلفن دانشگاه
پرینت

راهنمای تلفن دانشگاه

*حوزه ریاست

اداره یا حوزه

نام و نام خانوادگی

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

ریاست دانشگاه

دکتر پاک

33682010

-

مدیر حوزه ریاست

دکتر گودرزی

206

دفتر ریاست

خانم حاج حسنی

204

نظارت و ارزشیابی و هیات ممیزه

خانم احمدلو

228

روابط عمومی

آقای وفایی نژاد

33670025

265

اداره طرح و برنامه

آقای عباسی نیا

33682018

218

رئیس اداره طرح های عمرانی

آقای رفیعی نیا

33682012

216

طرح های عمرانی

-

مسئول بودجه

آقای نوابی

33682005

229

اداره حراست

-

33682002

201

208

دفتر نهاد رهبری

-

33682009

33682008

209

*حوزه معاونت اداری و مالی*

اداره یا حوزه

نام و نام خانوادگی

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

معاونت اداری و مالی

دکتر کریم الدینی

33682017

-

دفتر معاونت اداری و مالی

آقای کمانی فر

233

رئیس اداره کارگزینی و رفاه

آقای تقوایی

234

کارگزینی هیات علمی و ERP

خانم دولت آبادی

214

مدیر امور مالی

آقای حمیدرضا احمدی

33682015

235

حقوق و دستمزد

خانم فراهانی

231

کارشناس امور مالی

-

229

رئیس اداره تدارکات

آقای حمید نعیمی

33684351

264

تدارکات

آقای نیک نهاد

247

تدارکات

سید ابراهیمی

264

مخابرات

-

33670021-33670023

0 - 222

دبیرخانه آموزش

خانم کـــرامتی

-

240

هماهنگی کلاس ها - اقبال

هماهنگی کلاس ها –شماره 2

-

-

-

-

261

296

*حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی * 

اداره یا حوزه

نام و نام خانوادگی

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

معاونت آموزشی و پژوهشی

دکتر دیلمی عضدی

33682014

301

دفتر معاونت آموزشی

آقای میلادی

مدیر امور آموزشی

دکتر هدایتی

33682013

 

کارشناس پژوهشی

خانم موسوی

-

276

خدمات آموزشی

آقای رضایی

-

221

رئیس ارتباط با صنعت

دکتر مقبلی

33682011

212

دفتر ارتباط با صنعت

خانم رحمتی

کتابخانه

خانم آنی زاده

-

244-246

مسئول  شبکه و اینترنت

-

-

227

مسئول مرکز کامپیوتر

-

-

292

مسئول وب سایت دانشگاه

-

-

256

مرکز آموزش های آزاد

آقای فــرخی

33675608

 

کارشناس گروه علوم پایه

خانم حسینی

33684354

 

کارشناس گروه برق

خانم جعفــری

33684354

 

کارشناس گروه مکانیک

آقای مقدسی

-

248-290

کارشناس گروه معدن

آقای قــمی

-

237-289

کارشناس آزمایشگاه های برق

آقای طباطبایی

-

300

گروه عمران –نقشه برداری

آقایان طالبی

-

217

فارغ التحصیلان

خانم امـیری

-

202

*حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی * 

اداره یا حوزه

نام و نام خانوادگی

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

معاونت دانشجویی و فرهنگی

دکتر رضایی آشتیانی

33675602

224

دفتر معاونت دانشجویی

آقای  اسدی

مدیر امور دانشجویی و رئیس اداره تربیت بدنی

آقای روحانی

33679508

 

مسئول امور فرهنگی

آقای سعید نعیمی

33675603

301

کارشناس امور فرهنگی

آقای عباسی

302

کارشناس امور فرهنگی

خانم میری

219

مسئول تغذیه

آقای عباسی

-

280

کارشناس تربیت بدنی

خانم فراهانی

-

259

کارشناس امور رفاهی

خانم  میرشفیعی

-

224

انتشارات

-

-

238

 

نوشته شده توسط مدیر تارنماارسال شده در: راهنما

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صنعتی اراک است.
اراک ، خیابان دانشگاه ، دانشگاه صنعتی اراک / کدپستی : 38181-41167 / صندوق پستی : 38135-1177