دانشگاه صنعتی اراک - Arak University of Technology - تقویم آموزشی دانشگاه
پرینت

تقویم آموزشی نیمسال دوم 94-1393

ShowImage.ashx

تقویم آموزشی نیمسال دوم 94-1393

پرینت

تقویم آموزشی نیمسال اول 94-93

ShowImage.ashx

 تقویم آموزشی نیمسال اول 94-1393

پرینت

تقویم آموزشی مصوب نیمسال دوم سال تحصیلی93-92

نیمسال دوم سال تحصیلی93-92

جهت مشاهده جدول زمان بندی بر روی مشاهده کامل کلیک بفرمایید.

پرینت

تقویم آموزشی مصوب نیمسال اول سال تحصیلی93-92

نیمسال اول سال تحصیلی93-92

جهت مشاهده جدول زمان بندی بر روی مشاهده کامل کلیک بفرمایید.

پرینت

تقويم آموزشی مصوب نيمسال دوم 92-1391

تقويم آموزشی مصوب نيمسال دوم 92-1391
جهت مشاهده جدول زمان بندی بر روی مشاهده کامل کلیک بفرمایید.

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صنعتی اراک است.
اراک ، خیابان دانشگاه ، دانشگاه صنعتی اراک / کدپستی : 38181-41167 / صندوق پستی : 38135-1177