اخبار سایت   | ورود به سایت |  نقشه سایت

logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

internet

اکانت اینترنت

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

اخبار دانشگاه مشاهده همه خبرها

مکانیک- گروه مهندسی طراحی کاربردی

 مدير گروه : دکتر حسن جلالی

کارشناس گروه : آقای رضا مقدسی

اعضای گروه : دکتر حامد ديلمی عضدی - دکتر حسن جلالی - دکتر عباس پاک-دکتر حمیدرضا رضايی آشتيانی- دکتر داوود شهرياري - دکتر ابوالفضل احمدی - دکتر ابوالفضل حاجی زاده اقدم - دکتر محمد گهری - دکتر مهدی صفری

 

تعريف و هدف :

اين مجموعه يکی از مجموعه های آموزش عالی است و هدف آن تربيت کارشناسانی است که با بکاربردن تکنولوژی مربوط به ماشين ابزار ، ابزارسازی ، ريخته گری ، جوشکاری ، فرم دادن فلزات و طرح کارگاه يا کارخانه توليدی آماده کار در زمينه ساخت و توليد ماشين آلات صنايع ( کشاورزی ، نظامی ، ماشين سازی ، ابزارسازی ، خودروسازی هوايی و … ) باشند.

در گرايش مهندسی ساخت و توليد دانشجويان با دانش و فرآيندهای مختلف ساخت و کنترل قطعات از جمله روشهای شکل دهی مواد و فلزات، ماشينکاری و براده برداری، ريخته گری، جوشکاری و روشهای اتصال، علم مواد و عمليات حرارتی، روشهای نوين ساخت و توليد و سيستم های اندازه گيری آشنا می گردند، تا دانش آموختگان اين رشته بتوانند در عمل روش مناسب برای ساخت يک قطعه را انتخاب نمايند بطوريکه کيفيت و کارايی موردنظر طراح تأمين و توليد قطعه مقرون به صرفه باشد.

 

گروه مهندسی مکانیک ساخت و تولید دانشگاه صنعتی اراک

 

دوره :

طول متوسط دوره اين مجموعه 4 سال است و کليه دروس آن در 8 ترم برنامه ريزی می شود هر ترم 17 هفته آموزش کامل است و مدت هر واحد نظری 17 ساعت هر واحد آزمايشگاهی 34 ساعت است دانشجويان موظفند 3 واحد پروژه و 4 واحد کارآموزی در واحدهای توليدی ذيربط اخذ نمايند.

 

گروه مهندسی مکانیک ساخت و تولید دانشگاه صنعتی اراک

 

واحدهای درسی:

  تعداد کل واحدهای د ر سی 142 واحد می باشد.

 

نقش و توانايی :

فعاليتهای حرفه   ای و تخصصی دانش آموختگان در اين گروه تحصيلی در زمينــه   های ساخت و توليد انواع قطعات صنعتی از موتورهايی با ابعاد ميکروسکوپی تا چرخ دنده های غول آسا و بکارگيری فرآيندهای مختلف و پيشرفته مانند طراحی و ساخت به کمک کامپيوتر، اتوماسيون و روباتيک و روشهای نوين ساخت و توليد در صنايع مختلف شامل صنايع خودروسازی، الکترونيکی، نفت و گاز، دريايی، پزشکی، کشاورزی، لوازم خانگی و صنايع توليدی کوچک و بزرگ خواهد بود.

 

کارشناسی ساخت و توليد

 


 جدول شماره 1- دروس عمومی کارشناسی(ساخت و توليد)

 

رديف

نام درس

واحد

پيش نياز يا همزمان

1

معارف اسلامی 1

2

 

2

معارف اسلامی 2

2

 

3

اخلاق و تربيت اسلامی

2

 

4

انقلاب اسلامی و ريشه

2

 

5

تاريخ اسلام

2

 

6

متون اسلامی

2

 

7

فارسی

3

 

8

زبان خارجه

3

 

9

تربيت بدنی 1

1

 

10

تربيت بدنی 2

1

 

11

تنظيم خانواده

2

 

جمع

22 واحد

  جدول شماره 2- دروس پايه (ساخت و توليد)

 

رديف

نام درس

واحد

پيش نياز يا همزمان

1

رياضی 1

3

 

2

رياضی 2

3

رياضی 1

3

معادلات ديفرانسيل

3

رياضی 2 يا همزمان

4

مبانی برنامه سازی کامپيوتر

3

سال دوم يا بالاتر

5

محاسبات عددی

2

مبانی برنامه سازی کامپيوتر

6

آزمايشگاه فيزيک1

1

فيزيک 1 يا همزمان

7

آز فيزيک 2

1

فيزيک 2 يا همزمان

8

شيمی عمومی

3

-

9

فيزيک 1

3

رياضی 1 يا همزمان

10

فيزيک 2

3

رياضی 2 يا همزمان

جمع

25 واحد

  

جدول شماره 3-دروس اصلی و تخصصی اجباری ساخت و توليد

 

رديف

نام درس

واحد

پيش نياز يا همزمان

1

سيستم های اندازه‏ گيری

2

 

2

آز سيستم های اندازه‏ گيری

1

سيستم های اندازه‏گيری يا همزمان

3

نقشه کشی 1

2

-

4

نقشه کشي2

2

نقشه کشی 1

5

انيورسال عمومی

3

سيستم های اندازه‏گيری - نقشه کشی 2 يا همزمان

6

کارگاه انيورسال

1

انيورسال عمومی يا همزمان

7

استاتيک

3

رياضی 1-فيزيک 1

8

مقاومت مصالح 1

3

استاتيک

9

آمار و احتمالات مهندسی

2

رياضی 1 سال سوم به بعد

10

توانائی ماشين کاری

2

اينورسال عمومی - مقاومت مصالح 1 يا همزمان

11

کارگاه توانايی

1

توانائی ماشين کاری يا همزمان

12

متالوژی

3

مقاومت مصالح1 يا همزمان

13

مقاومت مصالح 2

2

مقاومت مصالح 1

14

آز مقاومت مصالح

1

مقاومت مصالح 2 يا همزمان

15

ديناميک

3

استاتيک

16

کاربرد برق و الکترونيک

2

فيزيک 2

17

کارگاه کاربردبرق

1

کاربرد برق و الکترونيک يا همزمان

18

ماشين های کنترل عددی

2

توانايی ماشين کاری

19

کارگاه ماشین های کنترل عددی

1

ماشين های کنترل عددی يا همزمان

20

اصول ريخته گری

2

متالوژی

21

کارگاه اصول ریخته گری

1

اصول ريخته گری يا همزمان

22

طراحی قيد و بندها

2

توانائی ماشين کاری

23

کارگاه طراحی قید و بند ها

1

طراحی قيد و بندها

24

ترموديناميک

3

معادلات ديفرانسيل

25

مکانيک سيالات

3

معادلات ديفرانسيل

26

اصول عمليات حرارتی

2

متالوژی

27

آزمایشگاه اصول عملیات حرارتی

1

اصول عمليات حرارتی يا همزمان

28

تکنولوژی روشهای جوشکاری

2

متالوژی

29

کارگاه جوشکاری تخصصی

1

تکنولوژی روشهای جوشکاری همزمان

30

ارتعاشات

2

ديناميک يا همزمان

31

انتقال حرارت

2

معادلات ديفرانسيل

32

کاربرد هيدروليک و سيستم های بادی

2

مکانيک سيالات

33

آز کاربرد هيدروليک و سيستمهای بادی

1

کاربرد هيدروليک و سيستم ها

34

طراحی اجزاء 1

3

ديناميک

35

طراحی اجزاء 2

3

طراحی اجراء 1

36

توليد مخصوص

2

ماشين های کنترل عددی

37

طراحی و ساخت به کمک کامپيوتر

2

ماشين های کنترل عددی

38

آز طراحی و ساخت

1

طراحی و ساخت به کمک کامپيوتر يا همزمان

39

طراحی قالبهای پرس

2

اصول و عمليات حراتی ـ طراحی قيد و بندهای يا همزمان

40

کارگاه طراحی قالبهای پرس

1

طراحی قالبهای پرس

  جدول شماره 4- دروس تخصصی انتخابی ـ ساخت و توليد

 

رديف

نام درس

واحد

پيش نياز يا همزمان

1

طراحی قالبهای ريخته گری و آهنگری

3

مقاومت مصالح 2 اصول عمليات حرارتی

2

کارگاه قالبهای ریخته گری و آهنگری

1

طراحی قالبهای ريخته گری يا همزمان

3

کارگاه توليد مخصوص

1

توليد مخصوص يا همزمان

4

ماشين ابزار توليدی

2

ماشين های کنترل عددی

5

کارگاه ماشين ابزار تولیدی

1

ماشين ابزار توليدی

6

تکنولوژی روشهای ريخته گری

2

اصول ريخته گری

7

تستهای غير مخرب

2

اصول ريخته گری ـ تکنولوژی روشهای جوشکاری

8

آز مایشگاه تست غیر مخرب

1

تستهای غير مخرب يا همزمان

9

تکنولوژی پلاستيک

2

شيمی

10

کارگاه تکنولوژی پلاستیک

1

تکنولوژی پلاستيک يا همزمان

11

پلاستيستيه عملی و تغير شکل فلزات

3

مقاومت 2

12

کنترل کيفيت

2

آمار و احتمالات مهندسی

13

مديريت توليد

2

-

14

طراحی کارخانه

2

-

15

ديناميک ماشين

3

ديناميک

16

رياضی مهندسی

3

 

17

زبان تخصصی

2

زبان عمومی

 جدول شماره 5- دروس اختياری ساخت و توليد

 

رديف

نام درس

واحد

پيش نياز يا همزمان

1

کنترل اتوماتيک

3

ارتعاشات

2

کارگاه اتوم کانيک

1

-

3

آز شيمی

1

شيمی يا همزمان

4

کامپوزيت

3

ماشين ابزار توليدی

5

رباتيک

3

ماشين های کنترل عددی

 دانشجويان می توانند از دروس جداول 4 و 5 اين مجموعه و مجموعه ساير رشته هایمهندسی و علوم 3 واحد با نظر استاد راهنما انتخاب نمايند مشروط بر اينکه درس اختيارشده محتوای متفاوتی نسبت به دروس گرفته شدهنداشته باشد.

 

 جدول شماره 6- پروژه تخصصی و کارآموزی

 

رديف

نام درس

واحد

پيش نياز يا همزمان

  1

  پروژه تخصصی

  3

  بعد از سال سوم

  2

  کارآموزی 1

  -

  پس از گذراندن 70 واحد

  3

  کارآموزی 2

  -

  پس از گذراندن 100 واحد

 

 

 

برنامه پيشنهادی برای رشته ساخت و توليد

  

رديف

ترم اول

واحد

رديف

ترم دوم

واحد

1

رياضی I

3

1

رياضی II

3

2

فيزيک I

3

2

فيزيک II

3

3

شيمی عمومی

3

3

آز فيزيک I

1

4

نقشه کشي1

2

4

استاتيک

3

5

فارسی

3

5

سيستم های اندازه گيری

2

6

تربيت بدني1

1

6

تربيت بدنی II

1

7

درس عمومی

2

7

نقشه کشی II

2

8

   

8

درس عمومی

2

جمع واحد

17

جمع واحد

17

  

رديف

ترم سوم

واحد

رديف

ترم چهارم

واحد

1

معادلات ديفرانسيل

3

1

مکانيک سيالات

3

2

ديناميک

3

2

ترموديناميک

3

3

مقاومت مصالح1

3

3

آز فيزيک II

1

4

انيورسال عمومی

3

4

متالورژی

3

5

برنامه نويسی کامپيوتر

3

5

توانايی ماشينکاری

2

6

زبان عمومی

3

6

کارگاه انيورسال

1

7

آز سيستم های اندازه گيری

1

7

درس عمومی

4

جمع واحد

19

جمع واحد

17

  

رديف

ترم پنجم

واحد

رديف

ترم ششم

واحد

1

مقاومت مصالح2

2

1

آز عمليات حرارتی

1

2

طراحی اجزاء1

3

2

تکنولوژی جوشکاری

2

3

اصول عمليات حرارتی

2

3

طراحی قالبهای پرس

2

4

ماشينهای کنترل عددی

2

4

کارگاه ماشينهای کنترل عددی

1

5

انتقال حرارت

2

5

طراحی و ساخت به کمک کامپيوتر

2

6

طراحی قيدوبند

2

6

کارگاه قيد و بند

1

7

اصول ريخته گری

2

7

طراحی اجزاء2

3

8

کارگاه توانايی ماشينکاری

1

8

کارگاه کاربرد برق

1

9

کاربرد برق و الکترونيک

2

9

درس عمومی

2

       

درس اختياری

2

جمع واحد

18

جمع واحد

17

  

رديف

ترم هفتم

واحد

رديف

ترم هشتم

واحد

1

هيدروليک

2

1

ارتعاشات

2

2

محاسبات عددی

2

2

آز مقاومت مصالح

1

3

آمار و احتمالات

2

3

پروژه

3

4

توليد مخصوص

2

4

درس عمومی

2

5

کارگاه ريخته گری

1

5

درس اختياری

8

6

آز طراحی و ساخت به کمک کامپيوتر

1

6

آز هيدروليک

1

7

کارگاه طراحی قالب پرس

1

7

کارگاه جوشکاری

1

8

درس عمومی

2

8

   

9

درس اختياری

6

9

   

جمع واحد

19

جمع واحد

18

 

 

 

 کارشناسی ارشد ساخت و توليد

 

 

 

جدول 1- برنامه زمانبندی انتخاب استاد راهنما، سمینار و پایان نامه-کارشناسی ارشد

 

انتخاب استاد راهنما

(تأیید ثبت نام ترم های آتی منوط به تأیید استاد راهنما می باشد)

قبل از پایان ترم اول

تحویل موضوع سمینار

(تأیید شده توسط استاد راهنما)

حداکثر تا پایان اسفند ماه سال ورودی

دفاع از سمینار

حداکثر تا پایان ترم دوم

ارایه موضوع پایان نامه (پروپوزال) مورد تأیید استاد راهنما

حداکثر تا 2 ماه بعد از پایان ترم دوم

(دفاع از سمینار)

دفاع از پایان نامه

حداقل 6 ماه بعد از تصویب و حداکثر تا پایان ترم چهارم

مدت زمان دوره

حداکثر 4 ترم

(دو سال)

 

 

دروس اجباری مشترک (9 واحد)

ریاضیات پیشرفته 1 : 3 واحد

روش اجزاء محدود1 : 3 واحد

محاسبات عددی پیشرفته : 3 واحد

دروس اجباری گرایش (9 واحد)

گرایش شکل دهی فلزات

گرایش ماشین ابزار تولیدی و ماشینکاری

شکل دهی فلزات: 3 واحد

تست و کنترل ماشین ابزار:3 واحد

آنالیز شکل دهی فلزات: 3 واحد

ارتعاشات ماشین ابزار: 3 واحد

متالورژی در تولید:3 واحد

ماشین های کنترل عددی پیشرفته:3 واحد

دروس اختیاری مشترک (6 واحد)-غیر از دروس اجباری (با نظر و تأیید ا ستاد راهنما)

فرايندهای الکترو فيزيکی: 4 واحد

6 واحد

متالورژی در تولید : 3 واحد

مکانیک محیط پیوسته 1: 3 واحد

پلاستیسیته: 3 واحد

مباحث منتخب: 3 واحد

CAD/CAMپیشرفته:   3 واحد

خزش، خستگی و شکست: 3 واحد

ماشین های کنترل عددی پیشرفته: 3 واحد

دروس تحقیقاتی (8 واحد)

سمینار : 2 واحد

8

پایان نامه : 6 واحد

کل واحد

32