دانشگاه صنعتی اراک - Arak University of Technology - تقويم آموزشی مصوب نيمسال اول 92-1391
پرینت

تقويم آموزشی مصوب نيمسال اول 92-1391

تقويم آموزشی مصوب نيمسال اول 92-1391

جهت مشاهده جدول زمان بندی بر روی مشاهده کامل کلیک بفرمایید.

 


رديف

فعاليت

محدوده زمانی

1

ثبت نام و اخذ واحد

شنبه 18 /6/91 لغايت چهارشنبه 22/06/91

2

شروع کلاسها

شنبه 25/06/91

3

حذف و اضافه

شنبه 01/07/91 لغايت چهارشنبه 05/07/91

4

شروع حذف اضطراری

شنبه 08/07/91

5

آخرين مهلت حذف اضطراری

چهارشنبه 15/09/91

6

پايان کلاسها

چهارشنبه 13/10/91

7

امتحانات آزمايشگاه ها و کارگاه ها

شنبه 16/10/91 لغايت چهارشنبه 20/10/91

8

امتحانات پايان نيمسال

يکشنبه 24/10/91 لغايت شنبه 07/11/91

 

نوشته شده توسط مدیر تارنماارسال شده در: تقویم آموزشی دانشگاه

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صنعتی اراک است.
اراک ، خیابان دانشگاه ، دانشگاه صنعتی اراک / کدپستی : 38181-41167 / صندوق پستی : 38135-1177