دانشگاه صنعتی اراک - Arak University of Technology - تقويم آموزشی مصوب نيمسال دوم 92-1391
پرینت

تقويم آموزشی مصوب نيمسال دوم 92-1391

تقويم آموزشی مصوب نيمسال دوم 92-1391
جهت مشاهده جدول زمان بندی بر روی مشاهده کامل کلیک بفرمایید.

رديف

  فعاليت

  محدوده زمانی

  1

  ثبت نام و اخذ واحد

 یکشنبه8/11/91 لغايت چهارشنبه 11/11/91

  2

  شروع کلاسها

  شنبه 14/11/91

  3

  حذف و اضافه

  شنبه 21/11/91  لغايت چهارشنبه  25/11/91

  4

  شروع حذف اضطراری

  شنبه 28/11/91

  5

  آخرين مهلت حذف اضطراری

  چهارشنبه 25/02/92

  6

  پايان کلاسها

  چهارشنبه 1/03/92  

  7

  امتحانات آزمايشگاه ها و کارگاه ها

  و کلاسهای جبرانی

   1/03/92 لغايت  5/03/92

  8

  امتحانات پايان نيمسال

  6/03/92 لغايت 19/03/92

  9

  پايان مهلت ارسال نمرات کارشناسی

 25/4/92

  10

  پايان مهلت ارسال نمرات کارشناسی ارشد

 15/5/92

 

نوشته شده توسط مدیر تارنماارسال شده در: تقویم آموزشی دانشگاه

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صنعتی اراک است.
اراک ، خیابان دانشگاه ، دانشگاه صنعتی اراک / کدپستی : 38181-41167 / صندوق پستی : 38135-1177