دانشگاه صنعتی اراک - Arak University of Technology - تقویم آموزشی مصوب نیمسال اول سال تحصیلی93-92
پرینت

تقویم آموزشی مصوب نیمسال اول سال تحصیلی93-92

نیمسال اول سال تحصیلی93-92

جهت مشاهده جدول زمان بندی بر روی مشاهده کامل کلیک بفرمایید.

 

ثبت نام و اخذ واحد                                               شنبه 09 /6/92 لغايت چهارشنبه 13/06/92

 

شروع کلاسها                                                     شنبه 16/06/92

 

حذف و اضافه                                                     شنبه23/06/92 لغايت چهارشنبه 27/06/92

 

شروع حذف اضطراری                                            شنبه 30/06/92

 

امتحانات میانترم                                                          شنبه11/08/92لغایت چهار شنبه15/08/92

 

آخرين مهلت حذف اضطراری                                   چهارشنبه 13/09/92

 

پايان کلاسها                                                    چهارشنبه04/10/92

 

امتحانات آزمايشگاه ها و کارگاه ها                            شنبه 07/10/92 لغايت چهارشنبه 11/10/92

 

امتحانات پايان نيمسال                                        شنبه 14/10/92 لغايت چهار شنبه 25/10/92

 

 

نوشته شده توسط مدیر تارنماارسال شده در: تقویم آموزشی دانشگاه

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صنعتی اراک است.
اراک ، خیابان دانشگاه ، دانشگاه صنعتی اراک / کدپستی : 38181-41167 / صندوق پستی : 38135-1177