دانشگاه صنعتی اراک - Arak University of Technology - تقویم آموزشی مصوب نیمسال دوم سال تحصیلی93-92
پرینت

تقویم آموزشی مصوب نیمسال دوم سال تحصیلی93-92

نیمسال دوم سال تحصیلی93-92

جهت مشاهده جدول زمان بندی بر روی مشاهده کامل کلیک بفرمایید.

ثبت نام و اخذ واحد                                           شنبه 28/10/92 لغايت چهارشنبه 02/11/92

شروع کلاسها                                                 شنبه 05/11/92

حذف و اضافه                                                 شنبه12/11/92 لغايت چهارشنبه 17/11/92

شروع حذف اضطراری                                        شنبه 19/11/92

امتحانات میانترم                                                    شنبه30/01/93لغایت چهار شنبه03/02/93

آخرين مهلت حذف اضطراری                              چهارشنبه 18/02/93

پايان کلاسها                                               چهارشنبه08/03/93

امتحانات آزمايشگاه ها و کارگاه ها                       شنبه 10/03/93 لغايت سه شنبه 13/03/93

امتحانات پايان نيمسال                                    شنبه 17/03/93 لغايت چهارشنبه 28/03/93

 

نوشته شده توسط مدیر تارنماارسال شده در: تقویم آموزشی دانشگاه

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صنعتی اراک است.
اراک ، خیابان دانشگاه ، دانشگاه صنعتی اراک / کدپستی : 38181-41167 / صندوق پستی : 38135-1177