دانشگاه صنعتی اراک - Arak University of Technology - تقویم آموزشی نیمسال اول 94-93
پرینت

تقویم آموزشی نیمسال اول 94-93

ShowImage.ashx

 تقویم آموزشی نیمسال اول 94-1393

تقویم سال تحصیلی94-1393

تقویم آموزشی نیمسال اول 94-1393

ثبت نام و انتخاب واحد                                                   شنبه 08/06/93لغایت چهارشنبه12/06/93          

شروع کلاسها                                                             شنبه15/06/93

حذف و اضافه                                                              شنبه22/06/93لغایت چهارشنبه 26/06/93

شروع حذف اضطراری                                                   شنبه29/06/93

امتحانات میان ترم                                                        شنبه 17/08/93لغایت چهارشنبه21/08/93

آخرین مهلت حذف اضطراری                                           چهارشنبه12/09/93

پایان کلاسها                                                               چهارشنبه03/10/93

امتحانات پایان نیمسال                                                 شنبه06/10/93لغایت چهارشنبه 17/10/93

 

 

 

نوشته شده توسط مدیر تارنماارسال شده در: تقویم آموزشی دانشگاه

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صنعتی اراک است.
اراک ، خیابان دانشگاه ، دانشگاه صنعتی اراک / کدپستی : 38181-41167 / صندوق پستی : 38135-1177