دانشگاه صنعتی اراک - Arak University of Technology - تقویم آموزشی نیمسال دوم 94-1393
پرینت

تقویم آموزشی نیمسال دوم 94-1393

ShowImage.ashx

تقویم آموزشی نیمسال دوم 94-1393

تقویم آموزشی نیمسال دوم 94-1393

ثبت نام و انتخاب واحد                                     شنبه 27/10/93لغایت چهارشنبه01/11/93          

شروع کلاسها                                               شنبه04/11/93

حذف و اضافه                                               شنبه11/11/93لغایت چهارشنبه 15/11/93

شروع حذف اضطراری                                     شنبه18/11/93

امتحانات میان ترم                                         شنبه 29/01/94 لغایت چهارشنبه02/02/94

آخرین مهلت حذف اضطراری                            چهارشنبه16/02/94

پایان کلاسها                                                چهارشنبه06/03/94

امتحانات پایان نیمسال                                  شنبه09/03/94لغایت چهارشنبه 20/03/94

 

 

نوشته شده توسط مدیر تارنماارسال شده در: تقویم آموزشی دانشگاه

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صنعتی اراک است.
اراک ، خیابان دانشگاه ، دانشگاه صنعتی اراک / کدپستی : 38181-41167 / صندوق پستی : 38135-1177