دانشگاه صنعتی اراک - Arak University of Technology - زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم 94-93
پرینت

زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم 94-93

ShowImage.ashx

زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم 94-93

زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم94-93 به شرح ذیل می باشد:

 

تا ساعت

از ساعت

تاریخ

ورودی

23:59همان روز

9صبح

شنبه    27/10/93

90وماقبل

23:59همان روز

9صبح

یکشنبه 28/10/93

91

23:59همان روز

9صبح

دوشنبه29/10/93

92

23:59همان روز

9صبح

سه شنبه30/10/93

93

  • ثبت نام با تاخیرهمه ورودیها چهارشنبه01/11/93 از ساعت 9صبح تا 23:59همان روز می باشد
  • جهت ارائه دروس،تغییرزمان کلاس، تغییرتاریخ امتحان، افزایش ظرفیت  دروس و... قبل از شروع انتخاب واحد به گروهای آموزشی و کارشناس مربوطه مراجعه فرمائید.
  • کارشناس گروه مکانیک آقای مقدسی،کارشناس گروه معدن مهندس قمی،کارشناس گروه عمران آقای طالبی،کارشناس گروه برق خانم جعفری وکارشناس گروه علوم پایه ودروس عمومی خانم حسینی می باشند

نوشته شده توسط مدیر تارنماارسال شده در: تقویم آموزشی دانشگاه

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صنعتی اراک است.
اراک ، خیابان دانشگاه ، دانشگاه صنعتی اراک / کدپستی : 38181-41167 / صندوق پستی : 38135-1177