دانشگاه صنعتی اراک - Arak University of Technology - تقویم آموزشی نیمسال اول 95-1394
پرینت

تقویم آموزشی نیمسال اول 95-1394

تقویم آموزشی نیمسال اول 95-1394 

ثبت نام و انتخاب واحد :  شنبه 94/06/14 لغایت چهارشنبه 94/06/18

شروع کلاسها : شنبه 94/06/21

حذف و اضافه : شنبه 94/06/28 لغایت چهارشنبه 94/07/01

شروع حذف اضطراری : شنبه 94/07/04

امتحانات میان ترم : شنبه 94/08/16 لغایت چهارشنبه 94/08/20

آخرین مهلت حذف اضطراری :  چهارشنبه 94/09/18

پایان کلاسها :   چهارشنبه 94/10/09

امتحانات پایان نیمسال : شنبه 94/10/12 لغایت چهارشنبه 94/10/23

 

نوشته شده توسط مدیر تارنماارسال شده در: تقویم آموزشی دانشگاه

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صنعتی اراک است.
اراک ، خیابان دانشگاه ، دانشگاه صنعتی اراک / کدپستی : 38181-41167 / صندوق پستی : 38135-1177