دانشگاه صنعتی اراک - Arak University of Technology - تقويم آموزشي نيمسال دوم 95-1394
پرینت

تقويم آموزشي نيمسال دوم 95-1394

 

تقويم آموزشي نيمسال دوم 95-1394

 
ثبت نام و انتخاب واحد                                                                      شنبه 94/11/03  لغایت چهارشنبه 94/11/07
شروع کلاسها                                                                                     شنبه 94/11/10 
حذف و اضافه                                                                                     شنبه 94/11/17 لغایت چهارشنبه 94/11/21
حذف اضطراری                                                                                  شنبه 94/12/01  لغایت چهارشنبه 95/2/22
پایان کلاسها                                                                                     چهارشنبه 95/3/12
امتحانات پایان نیمسال                                                                     یکشنبه 95/03/16 لغایت چهارشنبه 95/03/26
 

نوشته شده توسط مدیر تارنماارسال شده در: تقویم آموزشی دانشگاه

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صنعتی اراک است.
اراک ، خیابان دانشگاه ، دانشگاه صنعتی اراک / کدپستی : 38181-41167 / صندوق پستی : 38135-1177