دانشگاه صنعتی اراک - Arak University of Technology - تقویم آموزشی نیمسال اول 95-96
پرینت

تقویم آموزشی نیمسال اول 95-96

 

ردیف

فعالیت

تاریخ

 

 

شروع

خاتمه

1

در خواست مرخصی تحصیلی به امور آموزش

1/6/95

10/7/95

2

ثبت نام و اخذ واحد

20/6/95

24/6/95

3

شروع کلاسها

27/6/95

-

4

تایید انتخاب واحد توسط استاد مشاور

27/6/95

31/6/95

5

حذف و اضافه واحد

3/7/95

7/7/95

6

برگزاری امتحانات فارغ التحصیلی

24/7/95

28/7/95

7

امتحانات میان ترم

15/8/95

26/8/95

8

حذف اضطراری

10/7/95

17/9/95

9

پایان کلاسها

15/10/95

-

10

امتحانات آزمایشگاهها و کارگاهها

11/10/95

15/10/95

11

امتحانات پایان نیمسال

18/10/95

29/10/95

 

نوشته شده توسط مدیر تارنماارسال شده در: تقویم آموزشی دانشگاه

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صنعتی اراک است.
اراک ، خیابان دانشگاه ، دانشگاه صنعتی اراک / کدپستی : 38181-41167 / صندوق پستی : 38135-1177