دانشگاه صنعتی اراک - Arak University of Technology - امور دانشجویان شاهد و ایثارگر
پرینت

امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

 

کارنامه نورانی شهادت و جانبازی عزيزان شما گواه صادقی بر کسب بالاترين امتيازات و مدارج تحصيلی معنوی آنان است که با مُهر رضايت خدا امضا شده است.

امام خمينی ( ره )

دانشجویان شاهد

ثبت نام – تشکیل پرونده – تهیه لیست وام –دریافت کارنامه اموزشی–تهیه نامه مربوطه – ارسال به بنیاد شهید دانشجویان روزانه وشبانه

 

جهت دانلود آیین نامه کلیک کنید

نوشته شده توسط روابط عمومیارسال شده در: فرهنگی

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صنعتی اراک است.
اراک ، خیابان دانشگاه ، دانشگاه صنعتی اراک / کدپستی : 38181-41167 / صندوق پستی : 38135-1177