دانشگاه صنعتی اراک - Arak University of Technology - کارکنان
پرینت

کارکنان

ردیف نام نام خانوادگي e-mail حوزه
1 حميد نعيمي h.naeimi [at] arakut.ac.ir اداره تدارکات
2 مجتبی نیک نهاد m.niknahad [at] arakut.ac.ir اداره تدارکات
3 سید مهدی ابراهیمی m.ebrahimi [at] arakut.ac.ir اداره تدارکات
4 مصطفی شمسی mshamsi [at] arakut.ac.ir حوزه ریاست
5 سید وحید میرنظامی v.mirnezami [at] arakut.ac.ir

اداره کارگزینی

6 عباس تقوائي a.taghvaei [at] arakut.ac.ir امور دانشجویی
7 بهمن کمانی فر b.kamani [at] arakut.ac.ir اداره کارگزینی
9 محسن سجادي m.sajadi [at] arakut.ac.ir اداره خدمات
10 مهدي اسدي asadi [at] arakut.ac.ir امور دانشجویی
11 فرخنده السادات ميرشفيعي f.mirshafiei [at] arakut.ac.ir امور دانشجویی
12 الهام ميري e.miri [at] arakut.ac.ir امور فرهنگی
13 سعید نعیمی s.naeimi [at] arakut.ac.ir امور فرهنگی
15 حمید ده ملایی h.dehmolaei [at] arakut.ac.ir امور مالی
16 مرضيه فراهاني m.farahani [at] arakut.ac.ir امور مالی
17 مصطفی معنوی m.manavi [at] arakut.ac.ir امور مالی
18 حميد رضا وحيديان hr.vahidian [at] arakut.ac.ir امور آموزش
19 عباس جیریایی a.jiryaei [at] arakut.ac.ir انبار و اموال
20 رشید بوالحسنی r.bolhasani [at] arakut.ac.ir انتظامات
21 حسين جيريايي h.jiryaei [at] arakut.ac.ir انتظامات
22 حميد حاجیان مهر h.hajiyan [at] arakut.ac.ir انتظامات
23 محمد ولی حسین آبادی m.hoseinabadi [at] arakut.ac.ir انتظامات
24 علي شفيعي a.shafiei [at] arakut.ac.ir انتظامات
25 محمد فتحي m.fathi [at] arakut.ac.ir انتظامات
27 سید مهدی مولائی نسب m.molaeinasab [at] arakut.ac.ir انتظامات
28 اعظم پژوهان a.pajohan انتظامات
29 سید رضا طباطبایی r.tabatabaei [at] arakut.ac.ir آزمایشگاه های برق
30 محمود فرخي m.farokhi [at] arakut.ac.ir  آموزشی
31 علي قبادي a.ghobadi [at] arakut.ac.ir آموزشی
32 مژگان جعفری m.jafari [at] arakut.ac.ir آموزشی
33 فاطمه حسینی f.hoseini [at] arakut.ac.ir آموزشی
34 محمد رضا رضائي m.rezaei [at] arakut.ac.ir آموزشی
35 محمد قمي m.ghomi [at] arakut.ac.ir آموزشی
36 رضا مقدسي r.moghadasi [at] arakut.ac.ir آموزشی
37 محمد طالبی m.talebi [at] arakut.ac.ir آموزشی
38 حميد رضا ميلادي hr.miladi [at] arakut.ac.ir امور دانشجویی
40 نسیم موسوی n.mosavi [at] arakut.ac.ir پژوهش
41 محمد فیضی m.feizi [at] arakut.ac.ir تاسیسات
43 معصومه کرامتی پور   m.keramati [at] arakut.ac.ir آموزشی
44 افسانه حاجي  حسني a.hajihasani [at] arakut.ac.ir دبیرخانه
45 مينا رحمتي m.rahmati [at] arakut.ac.ir مرکز مشاوره
46 يدالله براتي y.bayati [at] arakut.ac.ir راننده
47 فرزين وفائي نژاد farzin [at] arakut.ac.ir روابط عمومی
48 مهدي عباسي m.abbasi [at] arakut.ac.ir سمعی و بصری
49 ملیحه دولت آبادی Dolatabadi[at]Arakut.ac.ir فناوری اطلاعات
50 علیرضا گودرزی a.goudarzi [at] arakut.ac.ir فناوری اطلاعات
51 مرتضی احمری M.ahmari [at] arakut.ac.ir مرکز کامپیوتر
52 مجید عباسی نیا abbasinia [at] arakut.ac.ir طرح و برنامه
53 مسعود جلالی m.jalali [at] arakut.ac.ir پژوهش
54 حسن رفيعي نيا h.rafienia [at] arakut.ac.ir طرح های عمرانی
55 مجتبی مقدسی m.moghadasi [at] arakut.ac.ir طرح های عمرانی
56 شبنم اميري يار احمدي sh.amiri [at] arakut.ac.ir فارغ التحصیلان
57 يزدان پناه زند y.zand [at] arakut.ac.ir کارگاه های مکانیک
58 مهران سلطانی m.soltani [at] arakut.ac.ir کارگاه های مکانیک
59 محمد مشهد گرمه m.mashhadi [at] arakut.ac.ir کارگاه های مکانیک
60 جميله آني زاده j.anizadeh [at] arakut.ac.ir کتابخانه
61 محسن جانمحمدی m.janmohammadi [at] arakut.ac.ir کتابخانه
62 اصغر رسولي a.rasoli [at] arakut.ac.ir مخابرات
63 حميد رضا احمدي hr.ahmadi [at] arakut.ac.ir امور مالی
64 محبوبه احمد لو m.ahmadloo [at] arakut.ac.ir نظارت و ارزیابی
65 مهری کوهستانی kuhestani [at] arakut.ac.ir آموزشی

 

نوشته شده توسط مدیر تارنماارسال شده در: کارکنان

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صنعتی اراک است.
اراک ، خیابان دانشگاه ، دانشگاه صنعتی اراک / کدپستی : 38181-41167 / صندوق پستی : 38135-1177