دانشگاه صنعتی اراک - Arak University of Technology - آزمايشگاه سيستمهای کنترل خطی
پرینت

آزمايشگاه سيستمهای کنترل خطی

آزمايشگاه سيستمهای کنترل خطی

dsc00302dsc00306

dsc00307dsc00310

در اين آزمايشگاه دانشجو با تحليل، پياده سازی و شناسايی فرآيندها و کنترل کننده های مختلف و پس از آن با کاربرد اين سيستمها در کنترل چند فرآيند آشنا می شوند.

در بخش اول با پياده سازی الکترونيکی فرآيندهای خطی و جبران سازها آشنا شده و پس از بررسی آنها کاربرد جبران سازها به صورت حلقه باز و حلقه بسته را فرا خواهند گرفت. در انتها کاربرد کنترل کننده های متداول پيش فاز – پس فاز و تناسبی-انتگرالی- مشتق گير را در کنترل فرآيندهای خطی بررسی خواهند نمود.

 

نوشته شده توسط مدیر تارنماارسال شده در: برق و کامپیوتر

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صنعتی اراک است.
اراک ، خیابان دانشگاه ، دانشگاه صنعتی اراک / کدپستی : 38181-41167 / صندوق پستی : 38135-1177