دانشگاه صنعتی اراک - Arak University of Technology - آزمايشگاه نرم افزارهای مهندسی برق
پرینت

آزمايشگاه نرم افزارهای مهندسی برق

آزمايشگاه نرم افزارهای مهندسی برق

dsc00311dsc00312dsc00314dsc00119

با توجه به نیاز روز افزون به نرم افزارها در جهت مطالعه سیستم های مختلف آموزش این نرم افزار ها در رشته های مختلف امری ضروری است. در رشته برق-قدرت نیز در جهت مطالعه سیستم با توجه به غیر خطی بودن بخش هایی از شبکه برق و حجم بسیار زیاد محاسبات نیاز به استفاده از نرم افزار می باشد. به همین منظور در این آزمایشگاه امکان آشنایی دانشجویان با نرم افزارهای مختلف فراهم می گردد.

از جمله این نرم افزار ها می توان به نرم افزار  Matlab، DIgSILENT  ، EAP,PSAT,PSPICE, PSCAD , PST, CYDIST, CYMGRD اشاره نمود.

نوشته شده توسط مدیر تارنماارسال شده در: برق و کامپیوتر

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صنعتی اراک است.
اراک ، خیابان دانشگاه ، دانشگاه صنعتی اراک / کدپستی : 38181-41167 / صندوق پستی : 38135-1177