دانشگاه صنعتی اراک - Arak University of Technology - آزمايشگاه ماشينهای الکتريکی
پرینت

آزمايشگاه ماشينهای الکتريکی

آزمايشگاه ماشينهای الکتريکی

dsc00133dsc00134

در اين آزمايشگاه دانشجويان ماشينهای DC را در حالتهای ژنراتوری و موتوری در اتصالا ت مختلف می بندند. سپس ماشينهای جريان متناوب سنکرون و آسنکرون و موتورهای تکفاز را مورد آزمايش قرار می دهند.

ترانسفورماتورهای تکفاز و سه فاز از ديگر آزمايشهای قابل انجام در اين آزمايشگاه می باشد.

dsc00136dsc00320

نوشته شده توسط مدیر تارنماارسال شده در: برق و کامپیوتر

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صنعتی اراک است.
اراک ، خیابان دانشگاه ، دانشگاه صنعتی اراک / کدپستی : 38181-41167 / صندوق پستی : 38135-1177