دانشگاه صنعتی اراک - Arak University of Technology - آزمايشگاه الکترونيک
پرینت

آزمايشگاه الکترونيک

آزمايشگاه الکترونيک

آزمايشگاه الکترونيک آزمايشگاه الکترونيک آزمايشگاه الکترونيک آزمايشگاه الکترونيک

در اين آزمايشگاه دانشجويان با قطعات الکترونيکی ديود، ترانزيستور و اپ امپ آشنا شده مدارهای ديودی را تحليل عملی نموده و پاسخ ترانزيستور در حالتهای فعال ، اشباع و قطع را مشاهده می کنند. انواع مدارات تقويت کننده ترانزيستوری را بسته و پاسخ آنها را مورد آزمايش قرار می دهند.

همچنين استفاده از ديود زنر و اپ امپ در مدار را فرا می گيرند.

نوشته شده توسط مدیر تارنماارسال شده در: برق و کامپیوتر

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صنعتی اراک است.
اراک ، خیابان دانشگاه ، دانشگاه صنعتی اراک / کدپستی : 38181-41167 / صندوق پستی : 38135-1177