دانشگاه صنعتی اراک - Arak University of Technology - آزمايشگاه مدار واندازه گيری
پرینت

آزمايشگاه مدار واندازه گيری

آزمايشگاه مدار واندازه گيری

در اين آزمایشگاه دانشجويان با المانهای الکترونيکي مقاومت ، خازن و سلف آشنا شده و عملکرد دستگاه های اندازه گيری الکتریکی ازقبیل مولتی متر و اسیلوسکوپ و نیز دیگر دستگاههای مورد استفاده در مدارات الکتریکی و الکترونیکی مانند منبع تغذیه و سیگنال ژنراتور و نیز اندازه گیری پارامترهایی همچون جریان ، ولتاژ ، فرکانس ، دوره تناوب ، اختلاف فاز  و توان را فرا می گيرند.

 با بررسی مدارهای ساده و ترکيبي  و بستن مدارها به صورت عملی  و مشاهده پاسخ آنها به ورودیهای ACو DC، تحلیل قوانین مدارهای ترکيبي مقاومتی ،پاسخ حالت گذرا و دائمی مدارهای مرتبه اول RLو RCو مدارهای مرتبه دوم RLCو نیز پاسخ فرکانسی این مدارها را به صورت عملی مشاهده نموده و با انواع فیلترها آشنا می شوند.

نوشته شده توسط مدیر تارنماارسال شده در: برق و کامپیوتر

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صنعتی اراک است.
اراک ، خیابان دانشگاه ، دانشگاه صنعتی اراک / کدپستی : 38181-41167 / صندوق پستی : 38135-1177