دانشگاه صنعتی اراک - Arak University of Technology - کارگاه برق
پرینت

کارگاه برق

کارگاه برق کارگاه برق

امکانات اين کارگاه آشنايی و فراگيری انواع کليدهای روشنايی، مدارهای مهتابی و انواع لامپها ، زنگ و آيفون ، کنتور و انواع رله و تايمرها را ميسر می سازد.

همچنين دانشجويان در اين کارگاه راه اندازی الکتروموتورهای تکفاز و سه فاز و کنترل آنها را فراگرفته و با مدارات قدرت و فرمان آشنا می شوند.

نوشته شده توسط مدیر تارنماارسال شده در: برق و کامپیوتر

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صنعتی اراک است.
اراک ، خیابان دانشگاه ، دانشگاه صنعتی اراک / کدپستی : 38181-41167 / صندوق پستی : 38135-1177