دانشگاه صنعتی اراک - Arak University of Technology - آزمایشگاه عایق و فشارقوی
پرینت

آزمایشگاه عایق و فشارقوی

آزمایشگاه عایق و فشارقوی

پس از تولید برق در نیروگاه ها، باید انرژی الکتریکی به محل مصرف کننده که ممکن است کیلومترها از محل تولید فاصله داشته باشد، انتقال یابد. خروجی نیروگاه دارای سطح ولتاژ نسبتا پایینی بوده و انتقال با این سطح ولتاژ تلفات زیادی به دنبال خواهد داشت، در نتیجه جهت کاهش تلفات، سطح ولتاژ را تا حدود 400 کیلو ولت افزایش داده و پس از انتقال و در نزدیکی مصرف کننده این سطح ولتاژ کاهش داده می شود.

با توجه به توضیحات داده شده در صنعت برق نیاز به تولید، آزمایش و تحقیق در حوزه فشارقوی می باشد، از این جهت در این دانشگاه به منظور آموزش دانشجویان و همچنین برطرف نمودن نیاز صنعت در سطح استان، اقدام به احداث این آزمایشگاه شده است.

در آزمایشگاه فشارقوی این دانشگاه امکان دسترسی به سطوح ولتاژ تا 100 کیلو ولت ACو 140 کیلو ولت DCو 125 کیلو ولت ایمپالس می باشد و با احداث طبقات دیگر این آزمایشگاه امکان انجام تست های جریانی و ولتاژی بالاتر به منظور انجام کارهای تحقیقاتی و آزمایش های مورد نیاز صنعت امکان پذیر خواهد بود.

نوشته شده توسط مهندس جعفریارسال شده در: برق و کامپیوتر

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صنعتی اراک است.
اراک ، خیابان دانشگاه ، دانشگاه صنعتی اراک / کدپستی : 38181-41167 / صندوق پستی : 38135-1177