دانشگاه صنعتی اراک - Arak University of Technology - آزمايشگاه سنگ شناسي و كاني شناسی
پرینت

آزمايشگاه سنگ شناسي و كاني شناسی

آزمايشگاه سنگ شناسي و كاني شناسي        
اساتید: دکتر فریدون قدیمی و مهندس محمد قمی
مسوول آزمایشگاه: مهندس محمد قمی
      نمونه‌هاي گوناگون از سنگهاي آذرين،رسوبي و دگرگوني و كاني‌هاي سيليكاته و غير سيليكاته جمع آوري شده است. اكثر سنگها از مناطق مختلف استان مركزي و مناطق مجاور جهت مطالعه و شناسايي در بخش سنگ شناسي و نمونه ‌هاي كاني علاوه بر جمع آوري از مناطق ذكر شده تعدادي از آنها خريداري و در بخش كاني شناسي دسته بندي مي‌شود و مورد استفاده قرار مي‌گيرد.علاوه بر قسمت‌هاي سنگ وكاني قسمت بلورشناسي و فسيل نيز بصورت مجموعه‌اي در اين آزمايشگاه موجود مي‌باشد در اين آزمايشگاه با استفاده از خصوصيات ظاهري،فيزيكي و شيميايي سنگها وكانيها مطالعه و شناسايي مي‌گردند.
مجموعه اي از سنگهاي ساختماني موجود در مناطق مختلف كشور بالغ بر 80 نوع سنگ بصورت نمايشگاهي در ساختمان آزمايشگاه ايجاد گرديده است. سنگهاي ساختماني در پلاك¬هاي يكسان و با مشخصاتي چون نام علمي و تجاري و محل معدن معرفي گرديده اند.


 

 

نوشته شده توسط مدیر تارنماارسال شده در: مواد و معدن

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صنعتی اراک است.
اراک ، خیابان دانشگاه ، دانشگاه صنعتی اراک / کدپستی : 38181-41167 / صندوق پستی : 38135-1177