دانشگاه صنعتی اراک - Arak University of Technology - آزمايشگاه ميكروسكوپي
پرینت

آزمايشگاه ميكروسكوپي

آزمايشگاه ميكروسكوپي
اساتید: دکتر فریدون قدیمی، دکتر فیروز علی¬نیا و مهندس محمد قمی
مسوول آزمایشگاه: مهندس محمد قمی
  با استفاده از ميكروسكوپ¬هاي پلاريزان موجود در اين آزمايشگاه مقاطع نازك كاني¬ها و سنگ¬ها و مقاطع صيقلي كانسنگ¬ها جهت شناسايي ويژگي¬هاي نوري و مينرالوگرافي مورد مطالعه قرار مي¬گيرند. تجهيزات موجود در اين آزمايشگاه امكان انجام مطالعات پژوهشی را به صورت عكس هاي نگاتيو و ديجيتالي و تهيه فيلم از مطالعات ميكروسكوپي را در اختيار كاربران قرار مي دهد. اساتيد و دانشجويان گروه مكانيك نيز جهت مطالعات مقاطع درس عمليات حرارتي از امكانات آزمايشگاه ميكروسكوپي استفاده مي نمايند.


 

 

نوشته شده توسط مدیر تارنماارسال شده در: مواد و معدن

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صنعتی اراک است.
اراک ، خیابان دانشگاه ، دانشگاه صنعتی اراک / کدپستی : 38181-41167 / صندوق پستی : 38135-1177