دانشگاه صنعتی اراک - Arak University of Technology - آزمايشگاه مكانيك سنگ
پرینت

آزمايشگاه مكانيك سنگ

آزمايشگاه مكانيك سنگ
اساتید: دکتر هادی فتاحی و مهندس محسن رنجبر
مسوول آزمایشگاه: دکتر هادی فتاحی
     تجهیزات آزمايشگاه مكانيك سنگ در دو بخش کارگاه برش  و مغزه¬گیری  و بخش انجام آزمایشات قرار دارند و شامل: دستگاه¬های برش سنگ، مغزه گیر، برش عرضی و طولی مغزه، آزمایش تك محوره، آزمایش بار نقطه¬اي، آزمایش برزيلي(برش مستقیم)، آزمایش برش غیر مستقیم، آزمایش چکش اشمیت و آزمایش دوام سنگ می¬باشد. نمونه¬های سنگ پس از انجام برش و مغزه¬گیری جهت انجام آزمایشهای مورد نظر به آزمایشگاه ارسال می¬گردند.


 

 

نوشته شده توسط مدیر تارنماارسال شده در: مواد و معدن

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صنعتی اراک است.
اراک ، خیابان دانشگاه ، دانشگاه صنعتی اراک / کدپستی : 38181-41167 / صندوق پستی : 38135-1177