دانشگاه صنعتی اراک - Arak University of Technology - آزمايشگاه تجزیه مواد معدنی
پرینت

آزمايشگاه تجزیه مواد معدنی

آزمايشگاه تجزیه مواد معدنی
اساتید:  مهندس محمد قمی
مسوول آزمایشگاه: مهندس محمد قمی
    با توجه به نیاز اساتید و دانشجویان مهندسی اکتشاف معدن به انجام تجزیه شیمیائی برروی نمونه¬های مختلف سنگ، خاک و کانی و از طرفی وجود امکانات آزمایشگاه شیمی و کانه¬آرایی دستگاه تجزیه شیمیائی ION¬3 خریداری گردید این دستگاه .به روش الکتروشیمی کار می¬کند و دقت اندازه¬گیری آن در حد ppb می¬باشد. تعداد عناصری که این دستگاه  می¬تواند شناسایی نماید 18 عنصر بوده که بیشتر از عناصر سنگین می¬باشند. مکمل این دستگاه یک دستگاه مولتی¬متر می¬باشد که تعداد دیگری از عناصر و پارامترهای شیمیائی را اندازه¬گیری می¬نماید.
نمونه¬های قابل مطالعه از خاک، سنگ، کانی، آب، گیاهان، خون، شیر و نمونه¬های زیست محیطی می¬باشد. این آزمایشگاه جهت انجام مطالعات پژوهشی و ارائه خدمات در داخل دانشگاه آمادگی همکاری با سایرسازمان¬ها را نیز دارد.

 

 

نوشته شده توسط مدیر تارنماارسال شده در: مواد و معدن

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صنعتی اراک است.
اراک ، خیابان دانشگاه ، دانشگاه صنعتی اراک / کدپستی : 38181-41167 / صندوق پستی : 38135-1177