دانشگاه صنعتی اراک - Arak University of Technology - کارگاه ژئوفیزیک عملی
پرینت

کارگاه ژئوفیزیک عملی

کارگاه ژئوفیزیک عملی
اساتید: مهندس رضا احمدی
مسوول آزمایشگاه: مهندس رضا احمدی
   جهت آموزش عملی و انجام برداشت¬های ژئوفیزیکی یک دستگاه مقاومت¬سنجی با متعلقات کامل خریداری گردیده و توسط اساتید و کارشناسان مورد استفاده قرار می¬گیرد. این دستگاه با یکی از روش¬های ژئوالکتریک کارمی¬کند و در مطالعات اکتشاف آب و معادن کاربرد دارد.

 

 

نوشته شده توسط مدیر تارنماارسال شده در: مواد و معدن

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صنعتی اراک است.
اراک ، خیابان دانشگاه ، دانشگاه صنعتی اراک / کدپستی : 38181-41167 / صندوق پستی : 38135-1177