دانشگاه صنعتی اراک - Arak University of Technology - موزه ی سنگ، کانی، فسيل و فرآورده های معدنی
پرینت

موزه ی سنگ، کانی، فسيل و فرآورده های معدنی

موزه ی سنگ، کانی، فسيل و فرآورده های معدنی
مسوول موزه: مهندس محمد قمی
      مجموعه ای از سنگها، کانی ها، فسیل و مواد معدنی فرآوری شده  ازسراسر کشور در این موزه که به صورت دائمی در محل دانشکده معدن می باشد، جمع آوری شده است. علاوه بر استفاده اساتید، دانشجویان وپژوهشگران از سایر مراکز آموزشیو سازمانها جهت بازدید به این موزه مراجعه می گردد. این موزه به صورت پویا در مراحل تکمیل وتوسعه می باشد.

 

نوشته شده توسط مدیر تارنماارسال شده در: مواد و معدن

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صنعتی اراک است.
اراک ، خیابان دانشگاه ، دانشگاه صنعتی اراک / کدپستی : 38181-41167 / صندوق پستی : 38135-1177