دانشگاه صنعتی اراک - Arak University of Technology - آزمايشگاه مکانيک سيالات
پرینت

آزمايشگاه مکانيک سيالات

سرپرست : دکتر ابوالفضل احمدی

 

آزمايشگاه مکانيک سيالات با تجهيزات مختلف آزمايشگاهی امکان انجام آزمايشهای مختلف را برای اندازه گيری و بررسی رفتار شاره‌های ساکن و متحرک و برهمکنش ميان آنها و اجسام ساکن يا متحرک واقع در داخل يا پيرامون آنها را برای دانشجويان و محققان فراهم نموده است.

 

تجهيزات آزمايشگاه مکانيک سيالات

  1- دستگاه اندازه گيری جريان مايعات به سه روش ونتوری متر-اريفيس – روتامتر( مدل H10 شرکت TQ انگلستان همراه ميز هيدروليک)

  2- دستگاه ونتوری متر( مدل H5 شرکت TQ انگلستان همراه ميز هيدروليک)

  3- دستگاه کاليبراسيون گيج فشار( مدل H3A شرکت TQ انگلستان)

  4- دستگاه اندازه گيری افت فشار در سيستم لوله کشی(مدل H16 شرکت TQ انگلستان همراه ميز هيدروليک)

  5- دستگاه اندازه گيری افت اصطکاک در سيستم لوله کشی( مدل H7 شرکت TQ انگلستان همراه ميز هيدروليک)

  6- دستگاه تست پمپهای سری وموازی مدل H32 شرکت TQ انگلستان همراه ميز هيدروليک

  7- دستگاه آزمايش ورتکس (فوران آزادواجباری- ساخت شرکت البرز کوشا همراه ميز هيدروليک)

  8- دستگاه تعيين مرکز فشار( ساخت شرکت البرز کوشا)

  9- کانال روباز 5 متری( ساخت شرکت البرز کوشا)

  10- دستگاه آزمايش رينولدز(ساخت شرکت البرز کوشا)

آزمايشگاه مکانيک سيالات

fm3

 

 

 

نوشته شده توسط مدیر تارنماارسال شده در: تاسیسات

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صنعتی اراک است.
اراک ، خیابان دانشگاه ، دانشگاه صنعتی اراک / کدپستی : 38181-41167 / صندوق پستی : 38135-1177