دانشگاه صنعتی اراک - Arak University of Technology - کارگاه برودتی
پرینت

کارگاه برودتی

سرپرست: دکتر ابوالفضل احمدی

 

دانشجويان در اين کارگاه با انواع لوله   های مورد استفاده در سيستم   های تبريد، انواع کمپرسورها، کندانسورها، تبخير کننده   ها، شيرهای انبساط، انواع کنترل کنند   های سيستم تبريد، انواع شير آلات سيستم تبريد و مدار برقی کنترل سيکل تبريد آشنا گرديده و راه اندازی کمپرسورها و سيکل   های تبريد را به صورت عملی بررسی و اجرا می   نمايند.

 

تجهيزات کارگاه تاسيسات برودتی

 

  1. دستگاه چيلر 10تن وهواساز وبرج خنک کن (شرکت ساران)
  2. سردخانه زير صفر وبالای صفر(شرکت سارابان)
  3. انواع کمپرسورها
  4. انواع کندانسورها( آبی- هوايی-هوايی اجباری)
  5. تجهيزات دستی لوله کشی لوله مسی
  6. سيکل کامل يخچال وفريزر
  7. دستگاه وکيوم ومانيفولد وتجهيزات شارژ گاز سيستمهای تبريد
  8. دستگاه جوش اکسی استيلن

ts5

 

 

 

نوشته شده توسط مدیر تارنماارسال شده در: تاسیسات

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صنعتی اراک است.
اراک ، خیابان دانشگاه ، دانشگاه صنعتی اراک / کدپستی : 38181-41167 / صندوق پستی : 38135-1177