دانشگاه صنعتی اراک - Arak University of Technology - آزمايشگاه مقاومت مصالح
پرینت

آزمايشگاه مقاومت مصالح

سرپرست : دکتر حسن جلالی
کارشناس: فرزین وفایی نژاد

 

در آزمايشگاه مقاومت مصالح با استفاده از تجهيزات مختلف آزمايشگاهی و صنعتی امکان انجام انواع آزمون   های کشش، فشار، خزش، خستگی، پيچش، کمانش، شکست و غيره برای دانشجويان و پژوهشگران فراهم گرديده است.

 

تجهيزات آزمايشگاه مقاومت مصالح

  1- دستگاه آزمايش کشش و فشار اونيورسال 25 تن

  2- دستگاه آزمايش پديده خستگی

  3- دستگاه آزمايش پديده خزش

  4- دستگاه آزمايش پديده کمانش در ستونها

  5- دستگاه آزمايش پديده خمش در تيرها

  6- دستگاه آزمايش پيچش

  7- دستگاه آزمايش پديده خمش در تيرهای خميده

  8- دستگاه سختی سنج راکول وبرينل

  9-دستگاه آزمايش شکست ترد شارپی

آزمايشگاه مقاومت مصالح

آزمايشگاه مقاومت مصالح

 

 

 

نوشته شده توسط مدیر تارنماارسال شده در: ساخت و تولید

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صنعتی اراک است.
اراک ، خیابان دانشگاه ، دانشگاه صنعتی اراک / کدپستی : 38181-41167 / صندوق پستی : 38135-1177