دانشگاه صنعتی اراک - Arak University of Technology - دکتر حامد دیلمی عضدی
پرینت

دکتر حامد دیلمی عضدی

 

 

  • دکترا مهندسی مکانيک، ساخت و توليد ، دانشگاه تربيت مدرس ، 1386-1381
  • کارشناسی ارشد مهندسی مکانيک، ساخت و توليد ، دانشگاه صنعتی امير کبير ، 1381-1379
  • کارشناسی ، مهندسی مکانيک، ساخت و توليد ، دانشگاه صنعتی امير کبير ، 1379-1375
  • عنوان رساله دکترا : بررسی تئوری و تجربی اثر شرايط کاری در فرايند کشش عميق هيدرومکانيکی
  • عنوان رساله کارشناسی ارشد: تجزيه و تحليل تئوری و تجربی شکل پذيری ورقهای فلزی با استفاده از معيار تسليم غير درجه 2 هيل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوشته شده توسط مدیر تارنماارسال شده در: مهندسی مکانیک

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صنعتی اراک است.
اراک ، خیابان دانشگاه ، دانشگاه صنعتی اراک / کدپستی : 38181-41167 / صندوق پستی : 38135-1177