دانشگاه صنعتی اراک - Arak University of Technology - همتی
پرینت

دکتر محسن همتی چگنی

دکتر محسن همتی چگنی

مرتبه علمی : استادیار

گرایش : فرآوری مواد معدنی

پست الکترونیکی:M.hemmatichegeni [at] arakut.ac.ir

شماره تلفن: 33400792-086

  • دکتری فرآوری مواد معدنی، دانشگاه تربیت مدرس
  • (عنوان رساله ی دکتری: مدلسازی ثابت سینتیک شناورسازی کانیها با استفاده از بارگیری حباب
  • کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی، دانشگاه شهید با هنر کرمان
  • (عنوان پایان نامه ی کارشناسی ارشد:استخراج اکتینیدها از محلول لیچینگ با استفاده از استخراج با حلال
  • کارشناسی استخراج معدن، دانشگاه ارومیه
  • (عنوان پایان نامه ی کارشناسی:بررسی فنی و اقتصادی معدن گوهره درب چاه لرستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوشته شده توسط دکتر محسن همتی چگنیارسال شده در: مهندسی معدن

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صنعتی اراک است.
اراک ، خیابان دانشگاه ، دانشگاه صنعتی اراک / کدپستی : 38181-41167 / صندوق پستی : 38135-1177