اخبار سایت   | ورود به سایت |  نقشه سایت

logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

internet

اکانت اینترنت

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

دکتر حسین شاطری

مرتبه علمی : استاديار

گرایش : قدرت

پست الکترونیکی:h.shateri [at] arakut.ac.ir

شماره تلفن: 33670021-086

 •  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[accordion] [item title="سوابق آموزشی"]

تدريس دروس :

 • توزيع انرژي الكتريكي (کارشناسی ارشد)
 • حفاظت و رله‌ها
 • طرح خطوط هوايي انتقال
 • عايق‌ها و فشار قوي
 • مباني مهندسي برق (1)
 • مباني مهندسي برق (2)
 • ماشين‌هاي الكتريكي (1)
 • ماشين‌هاي الكتريكي (2)

[/item] [item title="افتخارات"]

 •  افتخارات :
- دانش آموخته رتبه اول کارشناسی و کارشناسی ارشد
- عضو بنياد ملی نخبگان ايران
- دريافت اعتبار پژوهش و نوآوری ويژه مخترعان در سومين همايش ملی نخبگان جوان (آبان 1388)
 • اختراعات :

- طراحی و ساخت دستگاه فرم دهی نفوذی التراسونيک 1390
- طراحی و ساخت ترانسديوسر التراسونيک پرقدرت جديد با جرم مرکزی، عباس پاک ، امير عبداله 1387
- طراحی و ساخت ترانسديوسر التراسونيک پرقدرت با فرکانس تشديد متغيير، عباس پاک، امير عبداله، 1388
- دستگاه چکشکاری مافوق صوت، رضوان عابدينی، امير عبداله، عباس پاک، 1388
تخصص و زمينه های تحقيقاتی : - روشهای نوين ساخت و توليد
- ماشينکاری دقيق
- سيستم های اندازه گيری پيشرفته

 • پروژه های تحقيقاتی :
- استفاده از امواج پر قدرت مافوق صوت در فرايندهای ساخت و توليد
- طراحی و ساخت انواع مبدل های توليد امواج مافوق صوت (التراسونيک) پر قدرت
- طراحی و ساخت سيستم شستشوی التراسونيک
- ماشينکاری دقيق ابزارهای شکل دهی لوله
- طراحی و ساخت آمپر متر عصايي
- بررسی فرآيند تکنولوژی فالبگيری فلزی MIM

[/item] [item title="مقالات مجلات"]

 • مقاله های ‌چاپ شده در مجله های معتبر بين المللی نمايه شده درISI

-

   

Abdullah, A. Pak, Study of the Behavior of Ultrasonic Piezo-Ceramic Actuators by Simulations, ELECTRONIC MATERIALS.Accepted: 22 May 2013.

- A. Abdullah , A. Farhadi , A. Pak, Ultrasonic -Assisted Dry Creep-Feed Up-Grinding of Super alloy Inconel 738LC,  Experimental Mechanic, .

-    Abdullah, A. Pak, M. Farahi, M. Barzegari Profile Wear of Resin-Bonded Nickel-Coated Diamond Wheel and Roughness in Creep-Feed Grinding of Cemented Tungsten Carbide, published by ELSEVIER, Journal of Materials Processing Technology, 183 (2007) 165-168

 

-    Abdullah, A. Pak , Correct Prediction of the Vibration Behavior of the High Power Ultrasonic Transducer by FEM Simulation, published by Springer London, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology IJAMT, ISSN 0268-3768 (print) 1433-3015 (online), Sept. 2007

 

-    Amir Abdullah, Mohsen Shahini, Abbas Pak , An Approach to Design a High Power Piezoelectric Ultrasonic Transducer, published by Journal of Electro-ceramics, ISSN 1385-3449 (print) 1573-8663 (online), Jan. 2008

-     مقالات ‌چاپ شده در مجلههاي علمي و پژوهشي

 • مقاله های ‌چاپ شده در مجله های علمی و پژوهشی

- تحليل تئوری و تجربی فرآيند فرم دهی نفوذی لوله به کمک ارتعاشات التراسونيک، مسيح پاکنژاد، امير عبداله، عباس پاک، سعيد دشتی،   مجله علمی-پژوهشی مهندسی ساخت و تولید، 1391.

-     تحلیل فرآيند فرم دهی نفوذی لوله به کمک ارتعاشات التراسونيک با استفاده از روش شبيه سازی المان محدود  و آزمون تجربی، سعيد دشتی، امير عبداله، عباس پاک، مسيح پاکنژاد،  مجله علمی-پژوهشی مهندسی ساخت و تولید، 1391.

 

- A. Pak, Amir Abdullah, Creep feed Grinding of of  Tungsten Carbideby Using of Resin-Bonded Nickel-Coated Diamond Wheel ,Advanced Materials Research Vol. 325, 2011

 

-عليرضا شهيدي، عباس پاك  " استفاده از روش چرخدنده تراشي با ابزار غلتكي (Hobbing)‌در ماشين فرز افقي "، مجله   نامه مكانيك شريف، سال نهم،شماره26، زمستان

 

[/item] [item title="مقالات کنفرانس ها"]

-   بررسی اثرات پارامترهای  ماشینکاری در فرایند ماشینکاری تخلیه الکتریکیبه کمک مخلوط ذرات نانو، کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک،

1392

- تحليل تئوری و تجربی فرآيند فرم دهی نفوذی لوله به کمک ارتعاشات التراسونيک، مسيح پاکنژاد، امير عبداله، عباس پاک، سعيد دشتی، دوازدهمين کنفرانس مهندسی ساخت و توليد ايران، دی 1390


- شبيه سازی المان محدود فرآيند فرم دهی نفوذی لوله به کمک ارتعاشات التراسونيک، سعيد دشتی، امير عبداله، عباس پاک، مسيح پاکنژاد،  دوازدهمين کنفرانس مهندسی ساخت و توليد ايران، دی 1390


- شبيه سازی عددی فرآيند شکل دهی نفوذی لوله به کمک ارتعاشات مافوق صوت، سعيد دشتی، امير عبداله، عباس پاک، مسيح پاکنژاد،  پنجمين کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ايران، مهر 1390


- تحليل تئوری فرآيند شکل دهی نفوذی لوله به کمک ارتعاشات مافوق صوت؛ مسيح پاکنژاد، امير عبداله، عباس پاک، سعيد دشتی، پنجمين کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ايران، مهر 1390


- بهينه سازی چيدمان ترانسديوسرها در فرآيند شستشوی التراسونيک به روش اجزا محدود، امير عبداله، سيامک فروغي؛ عباس پاک، عليرضا حاج علی محمدی، يازدهمين کنفرانس مهندسی ساخت و توليد ايران، دانشگاه تبريز، مهر 1389


- طراحی و ساخت کله گی يکپارچه شستشوی التراسونيک، امير عبداله، عليرضا حاج علی محمدی،عباس پاک، سيامک فروغی، يازدهمين کنفرانس مهندسی ساخت و توليد ايران، دانشگاه تبريز، مهر 1389


- طراحی و ساخت سامانه شستشوی ماورای صوتی قطعات موتور خودرو، امير عبداله، عليرضا حاج علی محمدی، عباس پاک، ششميين همايش بين المللی موتورهای درونسوز


- طراحی تحليلی ترانسديوسر التراسونيک پرقدرت پيزوالکتريکی با در نظر گرفتن ميرائی، مسعود ملکی، امير عبداله، عباس پاک هيجدهمين همايش سالانه بين‌المللی مهندسی مکانيک ايران، ISME2010 ايران، تهران، دانشگاه صنعتی شريف، 21 لغايت 23 ارديبهشت

1389
- طراحی و مدلسازی ساخت ترانسديوسرهای اولتراسونيک پر قدرت 1Kw با استفاده از روش عددی اجزاء محدود مسعود ملکی، امير عبداله، عباس پاک هيجدهمين همايش سالانه بين‌المللی مهندسی مکانيک اايران، ISME2010 ايران، تهران، دانشگاه صنعتی شريف، 21 لغايت 23 ارديبهشت 1389

 

- Finite element analysis of the vibration of a Piezoelectric high power ultrasonic transducer A. Abdullah , M.Malaki, A. Pak, R. Abedini , ElEctronic Materials and Applications Conference, January 20-22, 2010 , FL, USA.

 

- Analytical and Numerical simulation Of Ultrasonic Assisted Grinding, Ahmad Farhadi , Amir Abdullah, Javad Zarkoob Abbas Pak , Proceedings of the ASME 2010 10th Biennial Conference on Engineering Systems Design and Analysis ESDA2010 July 12-14, 2010, Istanbul, Turkey

 

- Amir Abdullah, Abbas Pak, Alireza Shahidi, Equivalent Electrical Simulation of a High-Power Ultrasonic Piezoelectric Transducer by Using Finite Element Analysis , Proceeding of 15th International Conference on Mechanical Engineering-ISME2007, 15-17th May 2007 (English Lan.)

 

- Abbullah, A. Pak, M. Shalvandi , Improvement of Fatigue Strength of Welded Joints in Stainless Steel by Ultrasonic Peening ; Proceeding of 15th International Conference on Mechanical Engineering-ISME2007, 15-17th May 2007 (English Lan.)

 

- Pak, A. Abdullah Correct Predication of the Vibration Behavior of the High Power Ultrasonic Transducers by FEM Simulation ; Proceedings of the 13th International Conference on Experimental Mechanics, Alexandroupolis , Greece , July 1-6, 2007 (English Lan.)

 

- Shahidi, A.,Pak, A., Using of Hobbing Tools for Gear Machining in Horizontal Milling Machine , Proceeding of 5th Iranian Manufacturing Engineering Conference, Amirkabir University of Technology, 17-18 Feb. 2003, Tehran, Iran. (In Persian)

 

- Amir Abdullah, Abbas Pak , Grinding wheel Redial Wear and Temperature Error in Creep-feed Grinding , Proceeding of 5th Iranian Manufacturing Engineering Conference, Amirkabir University of Technology, 17-18 Feb. 2003, Tehran , Iran . (In Persian)

 

- Abdullah, A. Pak, M. Farahi, M. Barzegari, Force and Specific Energy in Creep-Feed Grinding of Tungsten Carbide by using Resin , Bond Diamond wheel; Proceedings of 6th Manuf. Engineering Conference, 22nd , 24th Dec. 2003 (English Lan.)

 

- Abdullah, A. Pak, M. Farahi, M. Barzegari Profile Wear of Resin-Bond Diamond Wheel and Roughness in Creep-Feed Grinding of Tungsten Carbide , Proceeding of 6th Iranian Manufacturing Engineering Conference, Amirkabir University of Technology, 22-25 Dec. 2003, Tehran, Iran (English Lan.)

[/item] [item title="کتاب ها"]

 

[/item] [item title="راهنمایی و مشاوره پایان نامه"]

 • مشاوره و راهنمايی پايان نامه کارشناسی ارشد :

- بررسی فرآیند ماشینکاری تخلیه اکتریکی به کمک امواج التراسونیک و ذرات نانو پودر، دانشگاه صنعتی اراک، دانشجو هادی فتاحی، 1392

- بررسی فرآیند شکلدهی  افزایشی به کمک امواج مافوق صوت، دانشجو محمودی، دانشگاه صنعتی اراک، استاد راهنما همکار دکتر حامد دیلمی،1392

- افزايش مقاومت به خستگي جوش به كمك فرآيند Ultrasonic peeningدانشگاه تربيت مدرس، دانشجو مقصود شلوندي،  استاد راهنما دكتر امير عبداله، 1385.

 

-  بهينه سازي چيدمان ترانسديوسرهاي التراسونيك در فرايند شستشوي التراسونيك، دانشگاه تربيت مدرس، دانشجو سيامك فروغي، استاد راهنما دكتر امير عبداله، 1386.

 

-  طراحي و ساخت كلگي  التراسونيك دستگاهUltrasonic peening، دانشگاه صنعتي امير كبير، دانشجو رضوان عابديني، استاد راهنما دكتر امير عبداله، 1388.

 

-  طراحي تحليلي ترانسديوسر  التراسونيك پيزوالكتريكي با در نظر گرفتن استهلاك، دانشگاه صنعتي اميركبير، دانشجو مسعود ملكي، استاد راهنما دكتر امير عبداله، 1388.

 

-  ماشينكاري سوپر آلياژ به روش سنگزني به كمك التراسونيك، دانشگاه صنعتي اصفهان، دانشجو  احمد فرهادي، استاد راهنما دكتر عبداله، 1388

 

- تحليل تئوری و تجربی فرم دهي نفوذي لوله به كمك امواج التراسونيك، دانشگاه صنعتي اميركبير، دانشجو مسيح پاك نژاد، استاد راهنما دكتر عبداله، 1390

 

-  شبيه سازي عددی فرآيند فرم دهي نفوذي لوله به كمك امواج التراسونيك، دانشگاه صنعتي اميركبير، دانشجو سعيد دشتي،  استاد راهنما دكتر عبداله، 1390

د

[/item] [item title="سوابق شغلی و اجرایی"]

فعاليت های اجرايی کنونی :

 • سرپرست دانشگاه صنعتی اراک، از سال 1390
 • رئيس مرکز تحقيقات صنايع فلزی و ماشينکاری از سال 1389

سوابق کاری :   

·         سرپرست دانشگاه صنعتی اراک، اراک

·         رئیس کمیته ارتباط دانشگاه و صنعت استان مرکزی، اراک

·         رئیس مرکز تحقیقات صنایع فلزکاری و ماشینکاری، اراک

·         سرپرست کارگاه­ها و آزمایشگاه­های گروه مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت واحد اراک؛  اراک

·         مدير تحقيقات شركت فناوران پارسه كيان؛ تهران،

·         مدیر کانون بسیج اساتید دانشگاه صنعتی اراک، اراک،

·         مدیر مسئول انتشارات دانشگاه صنعتی اراک

·         نماینده دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) در کار گروه پژوهش  استان مرکزی، اراک

·         نماینده وزیر علوم در هیات امناء مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی دانشستان و ناصر خسرو،

·         نماینده اعضای هیات علمی و عضو شورای فرهنگی دانشگاه علم و صنعت واحد اراک.

·         رئیس شورای امر به معروف و نهی از منکر دانشگاه صنعتی اراک

·         عضو کمیته راهبردی دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه،

·         عضو بسیج مهندسین استان مرکزی

·         عضو خانه نخبگان بسیج استان مرکزی

·         مشاور ارشد صنایع پیشرفته و بزرگ دولتی و خصوصی، تهران-اراک

[/item] [item title="برنامه هفتگی نیمسال اول 93-94"]

ایام هفته

10-8

12-10

13-15

15-17

شنبه

مسئولیت اجرایی مسئولیت اجرایی کلاس کلاس

یکشنبه

مسئولیت اجرایی شورای فرهنگی کلاس -

دوشنبه

جلسه گروه جلسه شورای دانشگاه ملاقات عمومی جلسه هیات رئیسه

سه شنبه

مسئولیت اجرایی مسئولیت اجرایی کلاس کلاس

چهارشنبه

مشاوره تحصیلی (با وقت قبلی) مشاوره تحصیلی (با وقت قبلی) مسئولیت اجرایی مسئولیت اجرایی

پنجشنبه

       

[/item] [item title="برقراری ارتباط"]

 • برقراری ارتباط :

  آدرس: اراک، خيابان دانشگاه، دانشگاه صنعتی اراک  دانشکده مهندسي مکانيک-گروه ساخت و توليد،.

  کد پستی: 41167 -38181

  تلفن مستقيم:33682016-086

  داخلی 239

  نمابر:33670020-086

  پست الکترونيکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

[/item] [/accordion]