اخبار سایت   | ورود به سایت |  نقشه سایت

logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

internet

اکانت اینترنت

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

ردیف

فعالیت

تاریخ

 

 

شروع

خاتمه

1

در خواست مرخصی تحصیلی به امور آموزش

25/10/95

29/10/95

2

ثبت نام و اخذ واحد

9/11/95

13/11/95

3

شروع کلاسها

16/11/95

 

4

تایید انتخاب واحد توسط استاد مشاور

16/11/95

20/11/95

5

حذف و اضافه واحد

23/11/95

27/11/95

6

امتحانات میان ترم

2/2/95

13/2/95

5

برگزاری امتحانات فارغ التحصیلی

7/12/95

11/12/95

6

حذف اضطراری

23/11/95

3/3/96

7

پایان کلاسها

17/3/96

 

8

امتحانات آزمایشگاهها و کارگاهها

13/3/96

17/3/96

9

امتحانات پایان نیمسال

/3/96                           1/4/96

(24/4/96 و 28/4/96  به مناسبت شب قدر تعطیل می باشد)