اخبار سایت   | ورود به سایت |  نقشه سایت

logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

internet

اکانت اینترنت

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

الف ـ دروس عمومی (اجباری): 24 واحد

نام درس

واحد

پیش‌نیاز

فارسی

3

 

زبان خارجی

3

 

تاریخ اسلام

2

 

معارف اسلامی 1

2

متون اسلامی

اخلاق و تربیت اسلامی

2

 

تربیت بدنی 1

1

 

معارف اسلامی 2

2

معارف اسلامی 1

تربیت بدنی 2

1

تربیت بدنی 1

انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن

2

 

متون اسلامی

2

 

آموزش مهارت‌های زندگی وتنظیم خانواده

2

 

تاریخ و تمدن فرهنگ اسلامی

2

 

 ب ـ دروس پایه (اجباری): 26 واحد

نام درس

واحد

پیش‌نیاز

ریاضی 1

3

ـ ـ ـ

ریاضی 2

3

ریاضی 1

معادلات دیفرانسیل

3

همزمان با ریاضی 2

برنامه‌ سازی کامپیوتر

3

ترم دوم به بعد

محاسبات عددی

2

معادلات دیفرانسیل یا همزمان و برنامه‌نویسی‌کامپیوتر

آمار و احتمالات مهندسی

3

ریاضی 1

فیزیک 1*

3

همزمان با ریاضی 1

فیزیک 2

3

فیزیک 1 یا همزمان ـ ریاضی 2 یا همزمان

آزمایشگاه فیزیک 1

1

فیزیک 1

آزمایشگاه فیزیک 2

1

فیزیک 2

کارگاه عمومی

1

 

ج ـ دروس اصلی (اجباری): 54 واحد

نام درس

واحد

پیش‌نیاز

کارگاه برق

1

کارگاه عمومی

زبان تخصصی

2

زبان

نقشه‌کشی صنعتی

1

 

ریاضی مهندسی

3

ریاضی 2 ـ معادلات دیفرانسیل

مدارهای الکتریکی 1*

3

فیزیک 2 ـ معادلات دیفرانسیل یا همزمان

مدارهای الکتریکی 2

3

مدارهای الکتریکی 1

اندازه‌گیری الکتریکی

3

مدارهای الکتریکی 1 یا همزمان

آزمایشگاه اندازه‌گیری و مدار1

1

اندازه‌گیری الکتریکی یا همزمان

الکترومغناطیس

3

فیزیک 2 ـ ریاضی مهندسی یا همزمان

الکترونیک 1

3

مدارهای الکتریکی 1

آزمایشگاه الکترونیک 1

1

الکترونیک 1 ـ آزمایشگاه مدار و اندازه‌گیری

الکترونیک 2

3

الکترونیک 1

ماشین‌های الکتریکی 1

3

مدارهای الکتریکی 1ـ الکترومغناطیس

ماشین‌های الکتریکی 2

3

ماشین‌های الکتریکی 1

آزمایشگاه ماشین‌های الکتریکی 1

1

ماشین‌های الکتریکی 2 یا همزمان

مدارهای منطقی

3

الکترونیک 1 یا همزمان

آزمایشگاه مدارهای منطقی

1

مدارهای منطقی

تجزیه و تحلیل سیستم ها

3

مدارهای الکتریکی 2 یا همزمان

سیستم‌های کنترل خطی

3

تجزیه و تحلیل سیستم‌ها

آزمایشگاه سیستم‌های کنترل خطی

1

سیستم‌های کنترل خطی ـ آزمایشگاه اندازه‌گیری و مدار1

مخابرات 1

3

تجزیه و تحلیل سیستم‌ها ـ آمار و احتمالات مهندسی

بررسی سیستم‌های قدرت1

3

ماشین‌های الکتریکی 2 یا همزمان

پروژه کارشناسی

3

بعد از گذراندن 100 واحد

کارآموزی

0

از ترم 6 به بعد معادل 300 ساعت

 

دروس تخصصی (اجباری): 28 واحد

 

نام درس

واحد

پیش‌نیاز

آزمایشگاه ماشین 2

1

آزمایشگاه ماشین‌های الکتریکی 1 و همزمان با ماشین 3

الکترونیک صنعتی

3

الکترونیک 2

اصول میکروکامپیوترها

3

مدارهای منطقی و برنامه سازی کامپیوتر

ماشین‌های الکتریکی 3

3

ماشین الکتریکی 2

بررسی سیستم‌های قدرت 2

3

بررسی سیستم‌های قدرت 1و کنترل خطی و همزمان با ماشین3

تولید و نیروگاه ها

3

ماشین 3 و ترموديناميک

عایق‌ها و فشار قوی

3

بررسی سیستم‌های قدرت 1

حفاظت و رله‌ها

3

بررسی سیستم‌های قدرت 2

ماشین‌های مخصوص

3

ماشین 3 یا همزمان

ترمودینامیک

2

فیزیک 1-فیزیک 2

آزمایشگاه سیستم‌های قدرت

1

بررسی 2 یا همزمان

 

دروس اختیاری: 10 واحد

 

نام درس

واحد

پیش‌نیاز

تأسیسات الکتریکی**

3

بررسی سیستم‌های قدرت1

رسم فنی برق

1

ترم چهارم به بعد

طرح پست‌های فشار قوی و پروژه

3

عایق‌ها و فشار قوی

طرح خطوط هوایی انتقال انرژی و پروژه

3

عایق‌ها و فشار قوی

آزمایشگاه فشار قوی

1

عایق‌ها و فشار قوی یا همزمان

آزمایشگاه حفاظت و رله‌ها

1

حفاظت و رله‌ها

آزمایشگاه ماشین‌های مخصوص

1

ماشین‌های مخصوص

آزمایشگاه الکترونیک صنعتی

1

الکترونیک صنعتی

مباحثی ویژه در قدرت

3

ماشین 3- مخصوص دانشجویان ترم آخر

استاتیک و مقاومت مصالح*

2

فیزیک 1

دینامیک*

2

استاتیک و مقاومت مصالح

خواص مواد*

2

آزمایشگاه فیزیک 2

اقتصاد مهندسی*

3

 

کنترل پروژه*

3

ماشینهای الکتریکی1

کنترل کامپیوتری*

3

اصول میکروکامپیوتر

تکنولوژی مواد برقی*

3

 

کارگاه الکترونیک و سیم‌کشی بیمارستان*

1

 

گزارش‌نویسی فنی*

2

 

فیزیک مدرن*

3

فیزیک 2 ـ معادلات دیفرانسیل

یکی از دروس کارشناسی ارشد*

3

 

 

 برنامه پيشنهادی ترم به ترم برای گروه مهندسی برق - قدرت

برنامه دروس ترم 1

 

درس

واحد

1

رياضي 1

3

2

فيزيک1

3

3

نقشه کشي صنعتي

1

4

کارگاه عمومي

1

5

متون اسلامي

2

6

فارسي عمومي

3

7

زبان عمومي

3

8

تربيت بدني 1

1

 

 

 

 

جمع

17

برنامه دروس ترم 2

 

درس

واحد

1

رياضي 2

3

2

فيزيک 2

3

3

معادلات ديفرانسيل

3

4

برنامه نويسي کامپيوتر

3

5

آز فيزيک 1

1

6

معارف اسلامي 1

2

7

تنظيم خانواده

2

8

تربيت بدني 2

1

 

 

 

 

جمع

18

برنامه دروس ترم 3

 

درس

واحد

1

مدارهاي الکتريکي1

3

2

الکترومغناطيس

3

3

رياضي مهندسي

3

4

محاسبات عددي

2

5

آمار و احتمالات مهندسي

3

6

آزفيزيک2

1

7

معارف اسلامي 2

2

 

 

 

 

 

 

 

جمع

17

برنامه دروس ترم 4

 

درس

واحد

1

الکترونيک1

3

2

ماشين هاي الکتريکي1

3

3

اندازه گيري الکتريکي1

3

4

مدارهاي الکتريکي 2

3

5

تجزيه و تحليل سيستمها

3

6

آز مدار و اندازه گيري

1

7

زبان تخصصي

2

8

اخلاق و تربيت اسلامي

2

 

 

 

 

جمع

20

برنامه دروس ترم 5

 

درس

واحد

1

الکترونيک 2

3

2

ماشين هاي الکتريکي 2

3

3

مدارهاي منطقي

3

4

بررسي سيستمهاي قدرت1

3

5

سيستمهاي کنترل خطي

3

6

آز ماشين1

1

7

آز الکترونيک1

1

8

کارگاه برق

1

9

تاريخ اسلام

2

 

جمع

20

برنامه دروس ترم 6

 

درس

واحد

1

بررسي سيستمهاي قدرت 2

3

2

ماشين هاي الکتريکي 3

3

3

عايقها و فشار قوي

3

4

اصول ميکروکامپيوتر

3

5

آز سيستمهای قدرت

1

6

آز کنترل خطي

1

7

آز مدار منطقي

1

8

ترموديناميک

2

9

انقلاب اسلامي

2

 

جمع

19

برنامه دروس ترم 7

 

درس

واحد

1

حفاظت و رله ها

3

2

ماشين هاي مخصوص

3

3

توليد و نيروگاه

3

4

آز ماشين 2

1

5

آز عايق ها و فشار قوي

1

6

درس اختياري

3

7

تاريخ و تمدن فرهنگ اسلامی

2

8

 

 

 

جمع

16

برنامه دروس ترم 8

 

درس

واحد

1

مخابرات 1      

3

2

الکترونيک صنعتي

3

3

پروژه کارشناسي

3

4

دروس اختياري

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع

15