اخبار سایت   | ورود به سایت |  نقشه سایت

logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

internet

اکانت اینترنت

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

هـ - همکاری­های علمی بین المللی-سال تحصیلی 93-92

 

تفاهم های آموزشی، پژوهشی و فناوری منعقده دانشگاه با همتایان خارجی 0
عضویت دانشگاهها و مراکز پژوهشی در سازمان های تخصصی بین المللی 0
تعداد سمینارهای علمی داخلی و بین المللی برگزار شده در دانشگاهها 2
تعداد پروژه های مشترک با دیگر کشورها 0
تعداد مقالات مشترک با محققان دیگر کشورها  0
تعداد استادان اعزامی زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی به تدریس در دانشگاههای خارج از کشور 0
تعداد سفرهای اعضای هیات علمی به سمینارها و کنفرانس های بین المللی (داخلی-خارجی) 10