اخبار سایت   | ورود به سایت |  نقشه سایت

logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

internet

اکانت اینترنت

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

در سمت چپ، منوی مربط با فرم ها و آیین نامه های جاری در امور آموزشی و پژوهشی وجود دارد، لطفا با دقت فرم مورد نیاز خود را در قسمت های مربوطه جستجو نمایید.

در صورتی که تمایل به بررسی فرم ها درسایت قدیم دانشگاه دارید، اینجا کلیک نمایید