logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

Behestan50x50.png

سامانه آموزشی بهستان

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی اراک از سال 1385 به عنوان زیر مجموعه ای از دانشگاه علم و صنعت فعالیت خود را آغاز نمود. در این گروه در حال حاضر 16 عضو هیات علمی تمام وقت با سوابق علمی و اجرایی ارزنده مشغول به فعالیت می باشند.

 در حال حاضر گروه برق در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد. در مقطع کارشناسی ارشد دانشجویان در رشته مهندسی برق - قدرت در دو گرایش "الکترونيک قدرت و ماشين هاي الکتريکي"و گرایش"سيستم هاي قدرت" در حال تحصیل می باشند.

همچنین دانشجویان در مقطع کارشناسی با عنوان رشته مهندسی برق وارد دانشگاه شده و می توانند در چهار گرایش کنترل، مخابرات ، الکترونیک و قدرت به تحصیل بپردازد.

در حال حاضر با توجه به امکانات آزمایشگاهی قابل قبول و همچنین اعضای هیئت علمی با تجربه، این گروه در حال راه اندازی گرایش ها و رشته های جدیدی در مقطع کارشناسی ارشد می باشد.

آزمایشگاه های آموزشی

 1. آزمایشگاه ماشین های الکتریکی
 2. آزمایشگاه الکترونیک و مدار
 3. آزمایشگاه سیستم های دیجیتال
 4. آزمایشگاه نرم افزارهای مهندسی برق
 5. آزمایشگاه الکترونیک صنعتی
 6. آزمایشگاه عایق و فشار قوی
 7. آزمایشگاه کنترل خطی و دیجیتال
 8. آزمایشگاه کنترل صنعتی
 9. آزمایشگاه مخابرات دیجیتال و آنالوگ
 10. آزمایشگاه پردازش سیگنال دیجیتال
 11. کارگاه برق

 

آزمایشگاه های پژوهشی

 1. آزمایشگاه تحقیقاتی پردازش هوشمند سیگنال و علوم شناختی
 2. آزمایشگاه تحقیقاتی ماشین الکتریکی و درایو (در حال راه اندازی)
 3. آزمایشگاه تحقیقاتی شناسایی سیستم ها (در حال راه اندازی)
 4. آزمایشگاه تحقیقاتی عایق و فشار قوی (در حال راه اندازی)
 5. آزمایشگاه تحقیقاتی کنترل دیجیتال (در حال راه اندازی)
 6. آزمایشگاه تحقیقاتی مخابرات دیجیتال پیشرفته (در حال راه اندازی)