logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

Behestan50x50.png

سامانه آموزشی بهستان

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

فعاليتهای حوزه معاونت  دانشجویی تأثير مهمی در ارتقای سطح علمی و روحيه مطلوب دانشجويان دارد و با عملکرد صحيح مي‏توان شاهد تلاش دانشجويان برای دستيابی به اهداف آموزش ‏عالی کشور بود.

      وظايف و اختيارات معاونت دانشجویی:

 •     نظارت بر اجرای برنامه خدمات رفاهی و فعاليتهای غير آموزشی و فوق برنامه دانشجويان
 •     توسعه و تعميم رشته‏ های مختلف ورزشی در دانشگاه و ايجاد تسهيلات لازم در اين زمينه
 •     نظارت در برقراری جلسات گفت و شنود بين استادان و دانشجويان
 •     نظارت بر تهيه مسکن و کار برای دانشجويان متقاضی
 •     تهيه وسايل تشويق ورزشکاران ممتاز و نظارت در برگزاری مسابقات ورزشی
 •     نظارت بر انجام امور مربوط به مشاوره راهنمايی دانشجويان در زمينه‏ های تحصيلی، شغلی، و شخصی
 •     نظارت بر فعاليتهای فرهنگی، سياسی، و اجتماعی دانشجويان
 •     برنامه‏ ريزی جهت گسترش ارزشهای اسلامی و انقلابی در کليه سطوح دانشگاهی
 •     گسترش روابط ميان اعضای هيأت علمی و کارکنان و دانشجويان
 •     برنامه ‏ريزی جهت فراهم آوردن امکانات فرهنگی و هنری برای نيروهای دانشگاهی
 •     نظارت بر حُسن اجرای مقررات انضباطی دانشجويان
 •     ايجاد هماهنگی بين عمليات اجرايی واحدهای تابعه و نيز بين نهادهای مختلف فرهنگی و سياسی دانشجويان و نظارت مستقيم بر کار آنها
 •     ايجاد ارتباط و همکاری با مراکز فرهنگی و هنری
 •     شرکت در جلسات و کميسيون­های مربوط
 •     تهيه گزارش­های لازم از انجام فعاليتها

 

معاونت دانشجويی و فرهنگی دانشگاه هم اکنون دارای 2 زير بخش امور دانشجويی و امور فرهنگی می باشد

 

  امور دانشجويی

آنجا که انگيزه اصلی و هدف تاسيس دانشگاهها و مراکز آموزش عالی آموزش دانشجويان و شکوفائی استعدادهای افراد جامعه می باشد و انجام اين امور ارتباط نزديکی با نحوه زندگی و فعاليت های اجتماعی آنان دارد مديريت دانشجوئی با فراهم ساختن زمينه مناسب و مساعد برای دانشجويان کمک موثری در راستای تحقق آموزش عالی کشور بر اساس الگوی برنامه توسعه انجام می دهد. برای رسيدن به اين هدف مديريت دانشجوئی از 4 بخش تشکيل شده است که هر کدام وظايف خاصی بر عهده دارند:

   الف- اداره امور رفاه دانشجويان

   ب- اداره امور خوابگاهها

  ج- اداره امور تغذيه

  د- مرکز بهداشت ، درمان و مشاوره دانشجويی

 

وظايف و اختيارات مديريت دانشجويی

 • ارائه خدمات رفاهی و فعاليتهای غيرآموزشی دانشجويان نظير وامهای مختلف و بيمه
 • تشکيل و اداره شورای دانشجوئی به منظور همکاری با معاون دانشجوئی و فرهنگی دانشگاه برای ايجاد زمينه­های اجرای مصوبات شورای دانشگاه و هيات رئيسه
 • ارائه خدمات لازم برای حُسن اداره غذاخوري­ و خوابگاه­ها
 • ايجاد هماهنگی بين فعاليتهای واحدهای تابعه
 • نظارت بر فعاليت سرپرستان امور دانشجويی دانشکده‏ها
 • شرکت در جلسات متعدد از جمله ستاد امور دانشجويان شاهد و ايثارگر شورای معاونان اداری و مالی جلسات تخصصی حوزه معاونت دانشجوئی وزارت متبوع و جلب نظر مسئولان در خصوص رفع تنگناهای خدمات رسانی به    دانشجويان

 

اداره تربيت بدنی

براساس پژوهش های انجام گرفته اثبات شده است که فعاليت های ورزشی و تربيت بدنی روحيه و انگيزه کار و تلاش را در افراد تقويت می نمايد. از اين رو ضروری است که فعاليتهای ورزشی و فوق برنامه در دانشگاه با تشويق دانشجويان به اين امور بتواند سلامت شادابی و کارآئی آنها را در تحصيل و پژوهش تضمين نمايد.

 وظايف و اختيارات اداره تربيت بدنی

 •     توسعه و تعميم رشته‏های مختلف ورزشی در دانشگاه و ايجاد تسهيلات لازم در اين زمينه
 •     پيش بينی و تصويب طرح ها و برنامه های ورزشی درون دانشگاهی و سراسری
 •     ايجاد تسهيلات لازم جهت شرکت کارکنان دانشگاه در فعاليتهای ورزشی
 •     تشکيل و اداره گروههای مختلف ورزشی
 •     برگزاری مسابقات ورزشی و نظارت بر حُسن اجرای آنها
 •     تهيه وسايل ورزشی مورد نياز کارکنان و دانشجويان
 •     مراقبت و بهره‏ برداری از ميادين و تأسيسات ورزشی دانشگاه با همکاری واحدهای ذيربط
 •     ايجاد بستر مناسب و ترغيب دانشجويان به شرکت در فعاليتهای ورزشی

 

 سعید مجدی فر معدن

 نام: دکتر سعید مجدی فر

سمت: معاون دانشجویی و فرهنگی

تلفن دفتر: 33400502-086

mojeddifar@arakut.ac.ir