logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

Behestan50x50.png

سامانه آموزشی بهستان

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

{Arakut} {Gallery}

 ارائه ترم تابستان در دانشگاه صنعتی اراک


دانشجویان گرامی که مایل به اخذ واحد ترم تابستانی در دانشگاه صنعتی اراک می باشند جهت ثبت نام و اخذ واحد به شرح زیر اقدام نمایند:


1- به آدرس erp.arakut.ac.ir وارد شوید
2- از صفحه باز شده گزینه «آموزشی» در سمت راست را انتخاب کنید
3- از گزینه های باز شده «درخواست مهمانی از» را انتخاب نمایید
4- اطلاعات خواسته شده را به طور کامل وارد نمایید و گزینه « ایجاد درخواست» را انتخاب نمایید
5- پس از وارد شدن در صفحه از گزینه های سمت راست حتما گزینه «راهنما» را انتخاب کرده و گردش کار را مطالعه نمایید و ثبت نام را کامل فرمایید.
اداره آموزش دانشگاه صنعتی اراک