logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

Behestan50x50.png

سامانه آموزشی بهستان

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

دوره دوم مدیریت اجرایی (MBA) به صورت مجازی از پنج شنبه ۸ آبان ۹۹ و با ارائه درس «اصول مدیریت و رهبری» آغاز شد.
این دوره آموزشی بلندمدت زیر نظر مرکز آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه صنعتی اراک و با همکاری مجتمع آموزشی شرکت ماشین سازی اراک با حضور ۳۰ فراگیر به مدت یکسال (300 ساعت آموزشی) اجرا می شود. جهت ثبت نام در سایر دوره ها کلیک کنید.