logo

virtual-ture

تصاویر 360 درجه

Behestan50x50.png

سامانه آموزشی بهستان

cloud-computing

مرکز محاسبات ابری

refrences

پایگاه های اطلاعاتی

email

پست الکترونیک

edu

سامانه دانشگاهی

با پیگیری های صورت گرفته دانشگاه صنعتی اراک طی قرارداد منعقد شده در شهریور ۹۹، به عنوان مجری دوره های آموزشی نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی (به صورت مجازی و تا پایان سال ۱۳۹۹) انتخاب گردیده است.

دوره های آموزشی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی به صورت آنلاین در سامانه آموزش مجازی دانشگاه صنعتی اراک در حال پیگیری می باشد که از این مجموعه دوره «عایق بندی صوتی و حرارتی سیستم اطفای حریق418» ۹ و ۱۰ مهر ماه ۹۹ از ساعت ۱۴ لغایت ۲۰ با شرکت ۳۳ تن از دارندگان پروانه نظام مهندسی ساختمان برگزار گردید.
دوره های آموزشی سازمان نظام مهندسی به صورت مجازی (آنلاین) زیر نظر مرکز آموزشهای آزاد و مجازی دانشگاه صنعتی اراک در حال اجرا می باشند برای ثبت نام در سایر دوره ها کلیک کنید.